Salg av bygg i 1. kvartal 2008 og foreløpige resultateffekter i 4. kvartal 2007

Schibsted ASA (SCH) , Published 25/01/2008 17:53:01

Schibsted har inngått avtale om salg av bygget i Akersgaten 55 i Oslo, VG-bygget. Bygget består av kontorlokaler og butikksenteret VG-passasjen, totalt i overkant av 33.000 kvadratmeter.
Salgssummen er kr. 1.203 millioner, og transaksjonen vil gi Schibsted en regnskapsmessig gevinst på i størrelsesorden kr. 840 millioner (om lag halvparten av gevinsten antas å være skattefri). Overlevering og betaling er avtalt 3. mars 2008, og transaksjonen vil bli bokført i 1. kvartal 2008.
På konsernnivå vil salget føre til en netto reduksjon av driftsresultat før andre inntekter og kostnader (EBITA) på rundt kr. 60 millioner årlig. I VGs regnskaper vil leiekostnader forbli uendret.
 
Makroforholdene i markedene Schibsted opererer i er i hovedsak gode, og verken i Norge eller Sverige har Schibsted merket konjunkturmessig avmatning, med unntak av det som er beskrevet nedenfor.
I Spania er det usikkerhet knyttet til makroforholdene. For Schibsteds del påvirker dette veksttakten i Fotocasa, som opererer i markedet for boligannonser, mens InfoJobs, som opererer i stillingsmarkedet på internett, ikke har merket noen effekt.
 
I Spania har Schibsted International Classifieds merket svekket etterspørsel etter annonser i papirpublikasjonene samt noe avtakende veksttakt for internettjenester innenfor eiendomssektoren i 4. kvartal. Samlet har driftsinntektene fra papirpublikasjonene i Schibsted International Classifieds falt med 25 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2006, hvorav 4-5 prosentpoeng skyldes nedleggelse av titler. Internettpublikasjonene har i samme periode økt sine driftsinntekter med 56 prosent.
I Norge har veksttakten for salget av stillingsannonser flatet ut for Aftenpostens papirutgave, og er på nivå med fjerde kvartal 2006. På internett har Finn fortsatt den positive utviklingen.
Organisatoriske endringer har påvirket salget i Aftenposten Multimedia negativt i fjerde kvartal. I den svenske gratisavisen Punkt SE viser nye lesertall god økning, men det tar tid før dette slår ut i økt salg, som forventet.
 
Schibsted har hatt engangskostnader (amortisering, bonus og annet) i forbindelse med konsernets fjerde kvartal 2007. Foreløpige tall viser at de viktigste elementene påvirker (EBITA) negativt med i størrelsesorden 60-70 millioner. I tillegg vil resultatet i 4 kvartal belastes med restruktureringskostnader knyttet til Schibsted Classified Media.
 
Kontaktperson:
Konserndirektør for økonomi og finans, Trond Berger, tlf.: +47 91 68 66 95
 
 
Oslo, 25. januar 2008
Schibsted ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør