Salg av egne aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 21/07/2003 14:57:03

Schibsted ASA har i forbindelse med et tilbud til de ansatte om å kjøpe aksjer til en rabattert kurs solgt 47 482 aksjer til Stiftelsen Schibstedansattes Aksjekjøp til kurs kr 100,- pr. aksje. Ny aksjebeholdning er etter dette 1 490 518.
 
 
Oslo, 21. juli 2002
SCHIBSTED ASA
 
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations