SALG AV EIENDOMMEN PÅ LINDERUD

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 08/01/1998 00:00:00

Schibsted

Schibsted har solgt eiendommen som huser konsernets avistrykkeri på Linderud i Oslo til Aspelin-Ramm Gruppen AS. Eiendommen selges for 110 millioner kroner. Eiendommen har pr. 1. januar 1998 en bokført verdi på 81,5 millioner, det gir en gevinst på 28,5 millioner som bøkføres 1. kvartal 1998. Overtagelsestidspunkt er 1. januar 1998. I tillegg til avtalen om salg er det inngått en toårig leiekontrakt mellom partene, leiesummen er 16 millioner kroner pr. år. Schibsted vil fortsette trykking av Aftenposten og VG i lokalene frem til det nye trykkeriet i Nydalen er klart, trolig frem til mars 1999. Estimert demonteringstid for pressene er et halvt år.

Oslo, 08.01.98
SCHIBSTED ASA

Stein Yndestad
Investor Relations

Schibsted Hugin