Salg av kontorbygning med tilbakeleie

Schibsted ASA (SCH) , Published 23/03/2007 08:32:06

Schibsted ASA har gjennom sitt heleide datterselskap Schibsted Eiendom AS akseptert et bud fra Aberdeen Property Investors Norway AS, på vegne av klient, om salg av en kontorbygning i Apotekergaten 10 i Oslo for kr 334 mill. Den regnskapsmessige gevinsten for Schibsted vil være i underkant av kr 200 mill. Det vil bli tegnet en syv års leieavtale med opsjon på fornyelse i fem pluss fem år. En endelig avtale er under utarbeidelse, og transaksjonen forventes avsluttes i løpet av annet kvartal 2007.
 
Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger tlf.: 91 68 66 95
 
 
Oslo, 23. mars 2007
Schibsted ASA