utvidet børsmelding

Salg av Metronome Film & Television AB , Published 28/04/2009 15:58:08

Schibsted ASA har i dag undertegnet avtale om å selge alle aksjene i Metronome Film & Television til Shine Group, og transaksjonen er gjennomført. Salgssummen for aksjene er SEK 719 mill., og er i sin helhet betalt kontant.
 
Salget medfører en regnskapsmessig gevinst på Schibsted på i størrelsesorden SEK 400 mill., som vil bli bokført i 2. kvartal 2009. Netto rentebærende gjeld vil bli redusert med om lag SEK 680 mill. Schibsted har innbetalt SEK 108 mill. til en escrow-konto som sikkerhet for garantier avtalt i salgskontrakten. 75 prosent av dette beløpet vil bli utbetalt Schibsted 1. mai 2010 og det resterende 1. mai 2011.
 
Salget av Metronome Film & Television er en følge av at Schibsted i november 2008 innledet en strategisk gjennomgang av eierskapet i selskapet.
 
I henhold til Oslo Børs’ løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper punkt 3.4.2, følger ytterligere beskrivelse av transaksjonen som vedlegg.
 
Jefferies har vært Schibsted/Metronomes finansielle rådgiver i forbindelse med transaksjonen.
 
Kontaktpersoner:
Gunnar Strömblad, konserndirektør for Sverige, tlf: +46 705 252104
Trond Berger, konserndirektør for økonomi og finans, tlf: +47 91 68 66 95
 
Oslo, 28. april 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør
 

Attachments