Salg av svenske kinoer

Schibsted ASA (SCH) , Published 05/04/2005 09:06:09

Sandrew Metronome AB, som eies 50 % av Schibsted, har inngått avtale om salg av sine kinoer i Sverige til det svenske selskapet Triangelfilm AB med partnere. Kinovirksomheten omfatter 22 kinoer med 89 salonger i 15 byer, og hadde i 2004 et driftsunderskudd (EBITA) på SEK 24 millioner. Kjøpesummen er SEK 56 millioner og overtagelse er 2. mai i år.
 
Sandrew Metronome AB er en av de ledende rettighetsforvaltere og distributører av spillefilm og video/DVD på det nordiske markedet, og driver virksomhet i alle nordiske land.
 
Salget vil ikke ha noen regnskapsmessig effekt for Schibsted.
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Konsernsjef Morten Kongrød, Sandrew Metronome AB, tel. +47 90 19 42 17 eller
Direktør Svein Erik Tverli, Schibsted ASA, tel. +47 23 10 66 00
 
 
 
Oslo, 5. april 2005
Schibsted ASA
 
 
Trond Berger
Konserndirektør Økonomi/Finans