Salgsopsjon i Stavanger Aftenblad

Schibsted ASA (SCH) , Published 16/02/2007 12:54:57

Schibsted har den 15. og 16.februar 2007 inngått avtale med Kaupthing som gir dem rett til å selge inntil 1 439 202 aksjer i Aftenbladet til Schibsted for 231,50 kr. per aksje pluss dekning av meglerhonorar på kr 2,31 pr aksje. Salgsretten er betinget av at aksjonærene var representert på generalforsamlingen i Aftenbladet 15. februar 2007 og at de stemte for den nå vedtatte Media Norge-fusjonen. Retten kan utøves fra det tidspunkt Aftenbladet har offentliggjort sitt foreløpige årsregnskap for 2006 og frem til kl. 1700 påfølgende virkedag. Regnskapet er forventet offentliggjort 27. februar 2007.  Det er ikke avtalt særskilt vederlag for salgsretten.
 
Schibsted ASA eier fra før 2 368 640 aksjer i Stavanger Aftenbladet ASA, tilsvarende 32,3 % av aksjene og stemmene. Dersom den nevnte salgsretten benyttes fullt vil Schibsted eie totalt 3 807 842 aksjer, noe som tilsvarer 52,0 % av aksjene og stemmene. Schibsted er representert i Aftenbladets styre.
 
Hvis Schibsted som følge av opsjonsutøvelsen blir eier av mer enn 40 % av aksjene og stemmene i Aftenbladet, vil Schibsted ha utløst plikt til å gi tilbud om kjøp på de øvrige aksjene i Aftenbladet. Schibsted vil vurdere om en ved utløst tilbudsplikt vil fremsette tilbud eller vil selge av det nødvendige antall aksjer.

Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger tlf.: 91 68 66 95
Konserndirektør Schibsted Norge, Birger Magnus tlf.: 90 03 00 93
 
Oslo, 16. februar 2007
SCHIBSTED ASA