Salgsopsjon i Stavanger Aftenblad

Schibsted ASA (SCH) , Published 01/03/2007 08:54:53

Schibsted ASA (“Schibsted”) inngikk den 15. og 16. februar 2007 avtale med Kaupthing som gir Kaupthing rett til å selge inntil 1 439 202 aksjer (noe som tilvarer 19,7% av aksjene og stemmene) i Stavanger Aftenblad ASA (“Aftenbladet”) til Schibsted for 231,50 kr. per aksje, pluss dekning av meglerhonorar på kr 2,31 per aksje. Salgsretten utløp 28. februar 2007 kl. 1700. Kaupthings interesse i avtalen var overtatt av Montrica Global Opportunities Master Fund (“Montrica”), som eier i alt 1 446 209 aksjer i Aftenbladet.
 
Schibsted har 28. februar 2007 inngått avtale med Montrica som gir dem rett til å selge inntil 1 446 209 aksjer i Aftenbladet til Schibsted for 250 kr. per aksje. Denne erstatter avtalen som utløp 28. februar 2007 kl 1700.
 
Salgsretten etter den nye avtalen kan utøves fra og med den tredje virkedag forut for utløpsdagen og på utløpsdagen, som er 1. mai 2008. Schibsted har frem til 1. april 2008 rett til å fastsette at utløpsdagen i stedet skal være 1. mai 2009. Salgsretten kan i så fall utøves fra og med den tredje virkedag forut for den nye utløpsdagen og på den nye utløpsdagen. I dette tilfelle er prisen 278 kr. per aksje. Dersom Media Norge-fusjonen er gjennomført på det tidspunkt salgsretten kan utøves, gjelder den i stedet et antall aksjer i Media Norge. Antall aksjer og pris omregnes etter bytteforholdet i fusjonen. For å oppfylle sine forpliktelser etter fusjonsplanen, om maksimalt aksjeinnehav i Media Norge på 50,1 %, vil Schibsted i tilfelle måtte sørge for at Media Norge-aksjene selges til en tredjepart.
 
Schibsted eier fra før 2 368 640 aksjer i Aftenbladet , tilsvarende 32,3 % av aksjene og stemmene. Dersom salgsretten benyttes fullt av Montrica og Media Norge ikke er blitt en realitet vil Schibsted eie totalt 3 814 849 aksjer, noe som tilsvarer 52,1 % av aksjene og stemmene. Schibsted er representert i Aftenbladets styre.

Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger tlf.: 91 68 66 95
Konserndirektør Schibsted Norge, Birger Magnus tlf.: 90 03 00 93
 
Oslo, 1. mars 2007
SCHIBSTED ASA