Sandrew Metronome

Schibsted ASA (SCH) , Published 20/12/2004 09:59:42

Vi oppfatter at Konkurrensverket har visse innsigelser til Sandrew Metronomes søknad om å få selge den svenske kinovirksomheten til konkurrenten SF, men at vurderingene ikke er endelig avklart. Prosessen er underlagt konfidensialitet og Sandrew Metronome ønsker ikke å uttale seg så lenge saksbehandling foregår. Vi forventer endelig avklaring innen 27. januar.
 
Kontaktperson: konsernsjef Sandrew Metronome Morten Kongrød, tel. +46 8 7621703.
 
 
Oslo, 20. desember 2004
SCHIBSTED ASA
 
 
Catharina Thorenfeldt
Finansdirektør