Schibsted aksepterer et bud fra Project Panther Bidco på Aspiro

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/01/2015 08:15:00

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESS RELEASE IS RELEASED WITH THE SOLE PURPOSE OF PROVIDING A SUMMARY OF SHIBSTED’S VIEW OF THE PUBLIC OFFER MADE BY PANTHER TO ALL SHAREHOLDERS IN ASPIRO. FOR DETAILS REGARDING THE PUBLIC OFFER, PLEASE REFER TO PANTHER’S PRESS RELEASE IN RELATION TO THE PUBLIC OFFER AND THE STATEMENT MADE BY ASPIRO’S INDEPENDENT BID COMMITTEE ON 30 JANUARY 2015.

THIS PRESS RELEASE SHOULD NOT BE REGARDED AS AN OFFER TO BUY OR SELL ANY SECURITIES AND MAY NOT, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BE DISTRIBUTED OR MADE PUBLIC TO OR WITHIN ANY COUNTRY WHERE SUCH DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD REQUIRE ANY DOCUMENTATION, FILING OR ANY OTHER MEASURES.

Project Panther Bidco Ltd (“Panther”) har 30. januar 2015 gjennom en pressemelding lagt frem et offentlig bud på alle aksjene i Aspiro AB («selskapet» eller «Aspiro») på SEK 1,05 pr. aksje i Aspiro («budet»). Budet verdsetter egenkapitalen i Aspiro til SEK 464 mill, og vil bli gjort opp i kontanter. Gjennom sitt datterselskap Streaming Media AS, som Schibsted eier sammen med Platekompaniet AS og Verdane Capital VIII, har Schibsted ASA ubetinget og ugjenkallelig akseptert budet.

Den uavhengige bud-komiteen i Aspiros styre har enstemmig anbefalt aksjonærene i Aspiro å akseptere budet. For å unngå interessekonflikter har Aspiros styremedlemmer Trond Berger, CFO i Schibsted ASA og styreleder i Aspiro, og Rolf Presthus ikke deltatt i budet eller i behandlingen av budet.

For ytterligere detaljer om budet, se pressemeldingen fra Panther og uttalelsen fra den uavhengige bud-komiteen i Aspiros styre.

– Schibsted og Streaming Media har utøvd aktivt eierskap i Aspiro i tre år, og Aspiro har hatt betydelig fremgang i denne perioden. Schibsted mener det er stort potensial for ytterligere vekst for selskapet. Aspiro trenger betydelig kapital for å ekspandere og en sterk og dedikert eier for å kunne konkurrere i det globale markedet for musikkstreaming. For Schibsted er ikke Aspiro regnet som kjernevirksomhet, og vi ønsker å allokere våre finansielle resurser til kjernevirksomheten vår. Panther, som kontrolleres av S. Carter Enterprises, LLC, har tilstrekkelige finansielle resurser og høy grad av kompetanse i musikkindustrien. Jeg mener derfor de som eier vil være bedre egnet til å løfte Aspiro med sin avanserte musikkstreamingtjeneste til et nytt nivå, sier Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans i Schibsted ASA.

Schibsted eier omtrent 75 prosent av aksjene i Streaming Media AS, som igjen eier 76 prosent av aksjene i Aspiro.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tlf: +47 916 86 695

Oslo, 30. januar 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12