Schibsted ASA vurderer utstedelse av nye usikrede obligasjonslån

Schibsted ASA (SCH) , Published 06/12/2010 10:10:00

Schibsted ASA vurderer å utstede nye usikret obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med
forfallsdato i desember 2013 og i desember 2015.

 

Som tidligere annonsert, er formålet med de foreslåtte obligasjonslånene å øke antall kilder til finansiering og å diversifisere Schibsteds lånestruktur.

 

Nordea Markets og SEB Merchant Banking er engasjert som tilretteleggere for de foreslåtte obligasjonslånene.

 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Nordea Markets
John Hoel
Tel: +47 22 48 77 85

 

SEB Merchant Banking
Petter Andreassen
Tel: +47 22 82 72 11

 

Schibsted ASA
Trond Berger, Konserndirektør økonomi og finans
Tel: +47 916 86 695

 

 

Oslo, 6. desember 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12