Schibsted blir stor aksjonær i svensk TV4

Schibsted ASA (SCH) , Published 14/12/2004 12:43:03

Schibsted har i dag inngått en avtale om kjøp av 15,1 % av aksjene i den svenske fjernsynskanalen TV4. Aksjene kjøpes for 150,00 svenske kroner pr. aksje. Etter dagens kjøp blir Schibsteds eierskap i TV4 på 20,1 %. Det gjør Schibsted til den tredje største aksjonæren i selskapet. Transaksjonen verdsetter TV4 til 3,0 milliarder svenske kroner.
 
TV4 har riksdekning og er den ledende svenske kommersielle fjernsynskanalen. Selskapet består dessuten av 3 tilleggskanaler, 16 lokal-TV-stasjoner og online-avdelingen TV4 Interaktiv. Omsetningen var totalt 2,3 milliarder svenske kroner i 2003, og selskapet har drøyt 900 ansatte.  
 
Schibsted har allerede en sterk posisjon i det svenske mediemarkedet gjennom konsernets aviseierskap og online-aktiviteter: Aftonbladet er den største avisen i Norden både på papir og nett. Svenska Dagbladet har hatt stor fremgang både journalistisk og økonomisk etter at Schibsted overtok eierskapet. Online-tjenestene Blocket og Bytbil er i rask vekst.
 
Schibsted er også godt etablert innen TV-produksjon i Sverige gjennom datterselskapet Metronome Film & TV, Nordens største uavhengige TV-produsent, og kjente varemerker som Meter, Meter Fakta og FilmLance. Kino-operatøren og film- og videodistributøren Sandrew Metronome, en av Skandinavias største med hovedkontor i Stockholm, er et joint venture mellom Schibsted og den svenske stiftelsen Anders Sandrews Stiftelse.
 
– Eierskapet i TV4 representerer en naturlig utvidelse av Schibsteds eksisterende posisjon i Sverige. Vi har uttrykt interesse for å øke vårt eierskap i fjernsynskanaler. Dagens kjøp har styrket Schibsteds posisjon i det nordiske TV-kanalmarkedet, sier Schibsteds konsernsjef Kjell Aamot i en kommentar. Konsernets ambisjon er å bidra til ytterligere å styrke TV4s unike posisjon som kommersiell public service-kanal i Sverige, sier Aamot.
 
Kontaktpersoner:
 
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger: Tel  23 10 66 95 / 91 68 66 95       
Konserndirektør TV, film og forlag Jan Erik Knarbakk: Tel  23 10 66 30 / 90 10 00 19
 
 
SCHIBSTED ASA
Apotekergaten 10,
Oslo
Tel.: 23 10 66 00