Schibsted byr på Basefarm

Schibsted ASA (SCH) , Published 19/12/2005 09:33:20

Schibsted har i dag framsatt et bud om kjøp av aksjer til samtlige aksjonærer i Basefarm AS. Budet verdsetter selskapet til kr 145 mill. Budet er betinget av at Schibsted gjennom kjøpet oppnår en eierandel på minst 70 % i selskapet.
 
Basefarm er en ledende aktør innen internett-, applikasjons- og serverdriftstjenester i Norden og har spesialisert seg på drift av forretningskritiske applikasjoner for internett. Selskapet har 62 ansatte i Norge og Sverige med høy kompetanse og erfaring innenfor blant annet infrastruktur, databaser, applikasjonsservere, søketeknologi, e-post, innholdsbehandling og e-handelsløsninger.  Selskapet retter seg i hovedsak mot aktører innenfor media, e-handel og offentlig forvaltning.
 
Basefarm forventes å omsette for ca. kr 100 mill. i 2006 med et driftsresultat (EBIT) på kr 12-15 mill. før synergieffekter.
 
“Basefarm er svært godt posisjonert innenfor et marked som er i kraftig vekst,” sier Trond Berger, konserndirektør for økonomi og finans i Schibsted. “I tillegg er dette første steg i retning av en ytterligere samordning av IT-drift i konsernet. Vi ser klare synergier i å ha en enhetlig driftsplattform. Basefarm har allerede ansvar for driften av flere hel- eller deleide Schibsted-satsninger, som feks.: Sesam, VG, Retriever og svenske TV4 og BytBil.”.
 
Kontaktpersoner:
Adm. dir. i Basefarm Grethe Viksaas, tlf. 916 42 888 eller
Konserndirektør for Økonomi og Finans i Schibsted Trond Berger, tlf. 916 86 695
 
 
 
Oslo, 19.desember 2005
Schibsted ASA
 
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations