baserte fondet Montrica om salgsrett på aksjepost i Stavanger Aftenblad

Schibsted inngår avtale med det London, Published 01/03/2007 08:58:52

Som en konsekvens av eiersituasjonen som oppsto i Stavanger Aftenblad etter den ekstraordinære generalforsamlingen 15. februar, har Schibsted i dag inngått en avtale med Montrica om en salgsrett på Montricas aksjepost på 1 446 209 aksjer i Stavanger Aftenblad. Denne avtalen gir Montrica rett til å selge aksjeposten til Schibsted for 250 kr per aksje 1. mai 2008. Avtalen erstatter den tidligere offentliggjorte avtalen inngått med Kaupthing 15. og 16. februar for 1 439 202 av aksjene.

 
– I forkant av generalforsamlingen i Stavanger Aftenblad 15. februar ble vi utsatt for et press som gjorde at vi ble tvunget til å inngå en avtale med et antall aksjonærer som gjorde det mulig for dem å selge sine aksjer forutsatt at aksjonærene stemte ja til fusjonen. Vi valgte å gi et slikt tilbud der og da fordi vi hadde valget mellom å gi etter for deres press eller la Media Norge-fusjonen falle. Vi kunne ikke leve med at en så viktig beslutning ble satt på spill av enkeltaksjonærer med et svært kortsiktig investorperspektiv. Det hadde ikke vært ansvarlig av oss som eier og fusjonspart i Media Norge. Vi valgte det vi mente var det beste for Stavanger Aftenblad og Media Norge, sier konserndirektør i Schibsted Birger Magnus.

 
– I ettertid har vi beklaget vår fremgangsmåte overfor våre medaksjonærer i Stavanger Aftenblad. Det at denne handelen skjedde så kort tid før generalforsamlingen ødela for en god diskusjon om Media Norge og flyttet fokus til utenforliggende forhold, fortsetter Magnus.
 
Montrica overtok aksjene og overtok samtidig avtalen Schibsted inngikk med meglerhuset Kaupthing som gav rett til å selge aksjene til Schibsted til 231,50 kr per aksje pluss 2,31 kr per aksje i meglerhonorar for selgerne. Retten etter avtalen utløp 28. februar 2007 kl. 1700.

 
– Gitt den nye eiersituasjonen som er oppstått mener vi det nå er en god løsning å inngå en ny avtale om salgsrett med Montrica. Montricas kjøp av aksjer i Stavanger Aftenblad må sees på som en tillitserklæring til Media Norge. Schibsted mener at fusjonen med de andre mediehusene er det som gir best verdi for aksjonærene i Stavanger Aftenblad. Derfor vil også de andre aksjonærene i Stavanger Aftenblad få glede av at vi gav etter for det presset vi ble utsatt for. På det tidspunktet avtalen gir Montrica rett til å selge aksjeposten til oss, tror vi at eierintegrasjonen i Media Norge vil være gjennomført, og det er grunn til å tro at dette vil føre til en verdistigning for aksjene som igjen gjør dette til en god løsning for Schibsted, avslutter Magnus.

 
Fakta om avtalen mellom Schibsted og Montrica

Avtalen med Montrica gir dem rett til å selge inntil 1 446 209 aksjer i Stavanger Aftenblad til Schibsted for 250 kr. per aksje. Dette tilsvarer 19,8% av aksjene i Stavanger Aftenblad. Salgsretten i et tidsrom frem til den utløper 1. mai 2008. Schibsted har frem til 1. april 2008 rett til å fastsette at utløpsdagen i stedet skal være 1. mai 2009. I dette tilfelle er prisen 278 kr. per aksje. Dersom Media Norge-fusjonen er gjennomført på det tidspunkt salgsretten kan utøves, gjelder den i stedet et antall aksjer i Media Norge. Antall aksjer og pris omregnes etter bytteforholdet i fusjonen. For å oppfylle sine forpliktelser etter fusjonsplanen, om maksimalt aksjeinnehav i Media Norge på 50,1 %, vil Schibsted i tilfelle måtte sørge for at Media Norge-aksjene selges til andre enn Schibsted. Schibsted eier i dag 2 368 640 aksjer i Aftenbladet , tilsvarende 32,3 % av aksjene og stemmene.

 
Bakgrunn for Media Norge-fusjonen

Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, og Stavanger Aftenblad ønsker å gjennomføre en eiermessig integrasjon av partenes medievirksomheter gjennom dannelsen av et nytt børsnotert mediekonsern – Media Norge.
 
De regionale avishusene er særlig viktige pilarer i det store og særegne norske mediemangfoldet; de gjenspeiler og bidrar vesentlig til den politiske og samfunnsmessige dynamikken i Norge. Media Norge er skapt på initiativ av de fire viktigste regionale avishusene i Norge, med sjefredaktørene i spissen. Selve hensikten er å sikre og styrke den regionale journalistikken gjennom en trygg, sterk og publisistisk eierplattform. Ingen medieaktør i Norge har gått så langt i å trygge redaktørinstituttet som Media Norge gjør det i sine vedtekter.
 
Medieverden er i stor endring, og den trykte pressen er utfordret både gjennom digitaliseringen av informasjon og av en eierskapsutvikling der kortsiktige investormiljøer uten publisistiske interesser er på offensiven. Schibsteds eierposisjon i Media Norge er et vern om en publisistisk plattform, og kompetansen og ressursene i mediehusene styrkes ytterligere, slik at vi kan hevde oss stadig bedre i den digitale mediesfæren. Uten dette grepet vil disse fire mediehusene stå langt dårligere rustet til å verne avisene i de endringsprosessene som kommer med stadig større kraft.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger tlf.: 91 68 66 95
Konserndirektør Norge, Birger Magnus tlf.: 90 03 00 93
 
 
Oslo, 1. mars 2007
Schibsted ASA