Schibsted innleder fusjonsforhandlinger med Media Norge ASA

Schibsted ASA (SCH) , Published 11/01/2011 07:00:00

Schibsted Media Group har tatt et initiativ til forhandlinger med Media Norge med sikte på å fusjonere Schibsted ASA og Media Norge ASA. – Media Norge er kjernevirksomhet for Schibsted. Vi har stor tro på fremtiden til både mediehusene og Finn.no, sier Schibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

 

En slik transaksjon vil være finansielt attraktiv for partene, samtidig som ønsket om å ivareta minoritetsaksjonærene i Media Norge ASA kombineres med ambisjonen om å skape en fremtidsrettet og robust selskapsstruktur i Schibsted Media Group.

 

– For Schibsted Media Group er det strategisk viktig å sikre effektive og fremtidsrettede mediehus, samtidig som vi gjennom en fusjon med Media Norge styrker den andre strategiske pilaren i konsernet, Online rubrikk, sier konsernsjef i Schibsted, Rolv Erik Ryssdal.

 

Schibsted eier i dag 84,2 prosent av Media Norge. Det er dessuten inngått avtale om kjøp av ytterligere 1,7 prosent fra en gruppe aksjonærer på Sørlandet. 12 prosent av kjøpet blir gjort opp i form av aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 171,35, og 88 prosent i form av kontanter tilsvarende NOK 72,50 pr. aksje i Media Norge. Schibsted reduserer gjennom transaksjonen antall egne aksjer med 84.225, og har etter dette 3.982.837 egne aksjer.

 

Fusjonsforslaget innebærer at minoritetsaksjonærene får tilbud om aksjer i Schibsted ASA og et kontantvederlag ved gjennomføring av fusjonen. Transaksjonen medfører en verdsettelse av egenkapitalen i Media Norge på NOK 7,25 mrd. Aksjonærer som kontrollerer 6,66 prosent av aksjene og 23,5 prosent av stemmene i Media Norge har gitt forhåndstilsagn til fusjon basert på en slik verdsettelse.

 

Verdiene i Media Norge-konsernet er knyttet til online rubrikkselskapet Finn.no, som eies 50,01 prosent, samt mediehusene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen, som alle eies 100 prosent. Schibsteds vurdering er at nær halvparten av verdiene i Media Norge er relatert til onlineaktiviteter. Inkludert i verdsettelsen på NOK 7,25 mrd. er Media Norges kontantbeholdning, som er estimert til NOK 1,7 mrd. ved utløpet av 2010, etter justering for minoritetsinteresser i Finn.no.

 

Schibsted foreslår en fusjon basert på et bytteforhold der aksjonærene i Media Norge ASA mottar et kontantbeløp på NOK 24,17 samt 0,2821 aksjer i Schibsted ASA for hver aksje i Media Norge ASA. Dette bygger på en verdsettelse av hver aksje i Media Norge ASA til NOK 72,50 pr. aksje og hver aksje i Schibsted ASA til NOK 171,35, samt et oppgjør med to tredjedeler aksjer og en tredjedel kontanter. Schibsted har en beholdning på ca. 4,0 millioner egne aksjer, og det tas sikte på å benytte disse i fusjonsoppgjøret.

 

– Å slå sammen Schibsted ASA og Media Norge er fornuftig av flere årsaker. For det første skaper vi en struktur som gjør det lettere å samarbeide på tvers av virksomheter i konsernet. Dette vil styrke evnen til verdiskaping, samtidig som vi vil kunne frigjøre ressurser til å styrke kjerneaktiviteten i våre virksomheter. For det andre løser vi utfordringen knyttet til minoritetsinteressene i Media Norge. I dag sitter minoritetene i en fastlåst situasjon, og vi ser at en børsnotering av Media Norge vil kunne være lite effektivt i dagens situasjon. Fusjonsløsningen som vi foreslår er en bedre løsning som sikrer likebehandling for alle aksjonærer i Media Norge. Samtidig er verdsettelsen finansielt attraktiv for alle parter, sier Rolv Erik Ryssdal.

 

Fusjonsløsningen vil ikke medføre større endringer i driften eller organiseringen av Media Norge, og ledergruppen vil fortsette som før. Intensjonen er å videreføre den modell for selskapsstyring og publisistisk integritet som i dag er godt forankret i Media Norge.

 

Schibsted tar sikte på å starte fusjonsforhandlinger så snart som mulig. Det er ventet å gjennomføre nødvendige generalforsamlinger i 1. kvartal 2011. Intensjonen er å gjennomføre fusjonen i 2. kvartal 2011.

 

Kontaktpersoner:

Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef. Mobil: +47 916 00 200
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil: +47 415 08 733

 

Priv til red:

For intervjuforespørsler til Rolv Erik Ryssdal, send SMS til Jo Christian Steigedal på +47 415 08 733 alternativt e-post til jcs@schibsted.no.

 

 

Oslo, 11. januar 2011

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12