Schibsted kjøper 35 % av Metro Sverige og legger ned Punkt SE

Schibsted ASA (SCH) , Published 19/05/2008 08:00:00

Schibsted har i dag inngått avtale om kjøp av 35 % av aksjene i Metro Sverige for SEK 350 millioner.
 
Aftonbladet og Metro Sverige danner samtidig et felles selskap som skal samarbeide på annonsesiden. Gjennom dette selskapet vil Aftonbladet og Metro kunne tilby en av Sveriges største annonsepakker målt i rekkevidde, med drøyt 4,2 millioner lesere (kilde: Orvesto 2007:3, ved fire innrykk). Svenska Dagbladet vil delta i et lokalt annonsesamarbeid i Stockholm samt en samkjøring for underholdningsannonser. Schibsteds beregninger indikerer at annonsesamarbeidet vil skape inntektssynergier for Svenska Dagbladet og Aftonbladet på SEK 40-50 millioner etter 2-3 år.
 
Schibsted vil få to styreplasser i Metro Sverige, og har gjennom en aksjonæravtale sikret en tilfredsstillende beskyttelse av minoritetsinteresser i Metro Sverige.
 
Avtalen er avhengig av godkjennelse fra svenske konkurransemyndigheter. Partene kommer i løpet av kort tid til å melde avtalen inn til Konkurrensverket.
 
Metro Sverige hadde i 1. kvartal 2008 driftsinntekter på EUR 17,5 millioner. Driftsresultatet var EUR 1,5 millioner. I 2007 som helhet var driftsinntektene EUR 76,8 millioner. Driftsresultatet var EUR -1,6 millioner. Korrigert for en engangsavsetning til reklameskatt knyttet til perioden 2001 til 2006 var resultatet ca. EUR 6 millioner.
 
Aftonbladet har vedtatt å legge ned Punkt SE. Siste utgave blir publisert mandag 19. mai 2008.
 
Punkt SE belastet i 1. kvartal 2008 driftsresultatet (EBITA) i Schibsted med kr 37 millioner (SEK 44 mill.). I 2007 som helhet var det negative bidraget kr 172 millioner (SEK 198 mill.). Kostnadene knyttet til nedleggelse av Punkt SE er beregnet til SEK 65 millioner.
 
Schibsted inviterer til en telefonkonferanse for analytikere mandag 19. mai kl. 13.00. Deltakere er konserndirektør økonomi og finans Trond Berger og konserndirektør Sverige Gunnar Strömblad. Innringingsdetaljer vil bli offentliggjort i en egen melding i løpet av kort tid.
 
Kontaktpersoner:
Gunnar Strömblad, konserndirektør for Sverige, tlf: +46 705 252104
Trond Berger, konserndirektør for økonomi og finans, tlf: +47 91 68 66 95
 
Oslo, 19. mai 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør