Schibsted kjøper aksjer i Stavanger Aftenblad og fremsetter pliktig tilbud på resterende aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 14/05/2007 08:46:07

Schibsted ASA har etter børsens stengetid den 11. mai 2007 inngått avtale om kjøp av totalt 1 506 730 aksjer i Stavanger Aftenblad ASA, herav 774 830 aksjer fra Vinkelaften AB og 731 900 aksjer fra Herenco AB. Kjøpesummen er kr 234,33 per aksje, totalt kr 353 millioner. Schibsteds beholdning vil etter dette være 3 875 370 aksjer, tilsvarende 52,9 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet. Transaksjonen påvirker ikke salgsopsjonen Schibsted inngikk med Montrica Global Opportunities Master Fund, jf børsmelding fra 1. mars 2007. Transaksjonen er betinget av godkjennelse i styret i Stavanger Aftenblad.
 
Som følge av transaksjonen, vil Schibsted fremsette tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i Stavanger Aftenblad i samsvar med reglene om pliktige tilbud i verdipapirhandelsloven. Det vil bli tilbudt en pris på kr 234,33 pr aksje. Tilbudet vil bli framsatt innen fire uker fra tilbudsplikten inntrer, og det tas sikte på at tilbudsperioden vil bli fire uker.
 
Schibsted eier fra før 2 368 640 aksjer i Stavanger Aftenblad, tilsvarende 32,3 % av aksjene og stemmene. Kjøpet og eventuelle kjøp som følger av tilbudsplikten vil ikke endre Schibsteds eierandel i Media Norge, som er fastlagt til 50,1 % av aksjene i det framtidige selskapet.
 
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, tlf.: 91 68 66 95
Konserndirektør Schibsted Norge Birger Magnus, tlf.: 90 03 00 93
 
 
 
Oslo, 14. mai 2007
Schibsted ASA