Schibsted kjøper Endemols eierandel i Metronome

Schibsted ASA (SCH) , Published 28/09/2007 08:02:33

Schibsted ASA har inngått en avtale med Endemol Finance BV om å kjøpe deres eierandel på 35 % i Metronome Film & Television AB for ca SEK 145 millioner. Kjøpesummen verdsetter Metronome til ca SEK 414 millioner. Etter at denne transaksjonen er gjennomført, eier Schibsted 100 % av aksjene i Metronome.
 
Metronome er det største uavhengige nordiske selskapet innen TV- og filmproduksjon, blant annet har selskapet en klart ledende posisjon innenfor TV-produksjon i Sverige. Metronome har den senere tid gjennomført to oppkjøp; Stockholm-Köpenhamn i mai, og resterende 50 prosent i datterselskapet Friday TV i august, med mål om å befeste sin markedsposisjon. I framtiden vil Metronome fortsatt satse på å utvikle egne innovative formater og selge disse videre i Sverige så vel som internasjonalt. I 2006 hadde Metronome inntekter på SEK 1,1 milliarder og et driftsresultat (EBITA) på SEK 22 millioner.
 
“I et medielandskap der innholdsproduksjon blir stadig mer sentralt, vil Metronome spille en viktig strategisk rolle for Schibsted. Vår framtidige satsing på TV-produksjon og levende bilder gjøres best i et heleid datterselskap, og Metronomes sterke markedsposisjon er et godt utgangspunkt for vår videre utvikling. Vi ser også fram til å fortsette vårt samarbeid med Endemol”, sier Gunnar Strömblad, Schibsteds konserndirektør for Sverige og styreleder i Metronome.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, tlf. 91 68 66 95
Konserndirektør Schibsted Sverige Gunnar Strömblad, tlf. + 46 705 252 104
 
Oslo, 28. september 2007
SCHIBSTED ASA