Schibsted kjøper minoritetsandeler i Blocket

Schibsted ASA (SCH) , Published 19/12/2006 09:04:52

Schibsted har inngått en avtale med minoritetsaksjonærene i Blocket om kjøp av 18,2 % av aksjene for SEK 297,2 mill. Dette tilsvarer en Enterprise Value (EV) på SEK 1 625 mill. og en relativ verdsettelse i samme område som ved oppkjøpet av Trader Classified Media. Blocket forventer en fortsatt sterk vekst i årene fremover. Oppgjør for transaksjonen vil skje i Schibsted-aksjer basert på sluttkurs fredag 8.desember, kr. 222,50 per aksje. Schibsted eier etter dette 100 % av aksjene i Blocket.
 
Schibsted vil i forbindelse med transaksjonen redusere beholdningen av egne aksjer med 1 202 182. Ny beholdning er 2 373 622 aksjer. Aksjene vil bli overført i dag.
 
En av grunnene for utkjøp av minoritetsaksjonærene er at Schibsted ønsker å benytte Blocket-teknologi i flere land.
 
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger tlf.: 91 68 66 95
 
 
Oslo, 19. desember 2006
SCHIBSTED ASA