Schibsted kjøper Orkla Medias aksjer i Bergens Tidende

Schibsted ASA (SCH) , Published 27/09/2006 08:44:05

Schibsted har inngått en avtale med Orkla Media AS om kjøp av 443 754 aksjer i Bergens Tidende AS for kr 1 063,57 per aksje, til sammen kr 472 mill. Posten utgjør 28,5 % av den totale aksjekapitalen i selskapet. Schibsteds beholdning vil etter dette være 823 594 aksjer, tilsvarende 52,8 % av aksjene.
 
Denne transaksjonen vil øke sannsynligheten for gjennomføringen av planene om å etablere det nye børsnoterte konsernet Media Norge. Styrene i Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad, samt Schibsteds konsernstyre har alle sluttet seg til intensjonsavtalen vedrørende fusjonen. Endelig fusjonsavtale og fusjonsplan skal etter planen behandles av styrene i de fire mediehusene snart dette er gjennomførbart og deretter på ekstraordinære generalforsamlinger. Intensjonen er fortsatt at Schibsteds eierandel i et eventuelt Media Norge skal være 50,1 %.
 
Schibsted har inngått en avtale med Roll Severin AS og hovedeier Terje Roll Danielsen om salg av det samme antall aksjer i Bergens Tidende som Orkla Media-posten omfatter. Salget skal skje til samme pris per aksje som Schibsted har betalt, og skal gjennomføres etter den ekstraordinære generalforsamlingen som skal behandle endelig fusjonsavtale og fusjonsplan.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger tlf.: 91 68 66 95
Konserndirektør Schibsted Norge, Birger Magnus tlf.: 90 03 00 93
 
Oslo, 27. september 2006
Schibsted ASA