Schibsted kjøper utvalgte deler av Trader Classified Medias virksomhet

Schibsted ASA (SCH) , Published 07/06/2006 08:00:16

Schibsted ASA har, gjennom sitt datterselskap Schibsted International Classified & Search AS, inngått endelig avtale om kjøp av virksomheten til Trader Classified Media (Trader) i Spania (inkludert Latin Amerika), Frankrike, Italia og Sveits (Trader Vest-Europa[1]), for EUR 580 mill. i kontanter under forutsetning av at det verken er rentebærende gjeld eller kontanter i selskapene. Transaksjonen er betinget av godkjennelse fra spanske konkurransemyndigheter og aksept fra Traders aksjonærer. Den største aksjonæren i Trader, som kontrollerer mer enn 94 % av stemmene, har godkjent kjøpet. Oppgjør beregnes å skje i midten av juli.
 
 
Fakta om Trader Vest-Europa
Trader er en ledende spesialisert aktør innen rubrikktjenester, med fokus på vertikalene bil, eiendom, rekruttering og generelle handelsvarer. Rubrikktjenestene distribueres via papir og internett. Selskapet ble startet i 1987 og er notert på Euronext (Paris Stock Exchange Eurolist). Trader Vest-Europa hadde inntekter på EUR 186 mill. og driftsresultat (EBITDA) på EUR 40 mill. i 2005. 51 % av inntektene kom fra Spania, 22 % fra Frankrike, 18 % fra Italia og Sveits og 9 % fra Latin Amerika. I 2005 bidro nettaktivitetene med 22 % av inntektene og 41 % av driftsresultatet (EBITDA). I 1.kvartal 2006 var inntektsveksten sammenlignet med tilsvarende periode i fjor på 10 %, hvorav organisk vekst var 9 %. EBITDA-margin var 20 % i samme periode. Trader Vest-Europa hadde ca. 2 200 ansatte ved utgangen av 2005.
 
Viktigste posisjoner
Etter kjøpet blir Schibsted en ledende rubrikkaktør i Spania, Frankrike og Italia. De viktigste eiendelene som Schibsted overtar i Spania er den største rekrutteringstjenesten på internett, InfoJobs.net, og Segundamano, den viktigste aktøren innen generelle handelsvarer både på papir og nett. I Frankrike overtar Schibsted blant annet La Centrale, en ledende merkevare innen bil både på papir og nett og J’annonce, en ledende tjeneste innen generelle handelsvarer på papir og nett. Schibsted overtar også blant annet Secondamano i Italia, en sterk merkevare innen generelle handelsvarer. Til sammen estimerer Schibsted at nettsidene som konsernet overtar har ca. 5,5 mill. unike brukere i måneden.
 
Strategisk rasjonale
Trader Vest-Europas sterke merkevarer og posisjoner innen rubrikk i Europa gir et unikt utgangspunkt for Schibsteds satsing på internasjonalisering av rubrikktjenester. “Schibsted har en ledende stilling innen rubrikk både på papir og internett i Norge og Sverige. Våre erfaringer fra suksessrike rubrikktjenester som FINN og Blocket er vår viktigste fordel når vi nå satser på å videreutvikle Trader Vest-Europas posisjoner til å bli ledende internettjenester i sine markeder.”, sier konsernsjef Kjell Aamot. “Oppkjøpet vil ikke minst gi oss en sterk posisjon på internett i Spania”, sier konserndirektør og ansvarlig for Schibsted Internasjonal, Sverre Munck. “InfoJobs.net er den klart største rubrikktjenesten innen rekruttering i Spania. I tillegg ser vi gode muligheter for samarbeid mellom våre egne og Trader Vest-Europas merkevarer i de aktuelle områdene.”
 
Synergiene mellom Trader Vest-Europa og Schibsteds virksomhet i 20 Minutter er først og fremst knyttet til samarbeid på internett.
 
Effekt for Schibsted
Etter kjøpet blir Schibsted en ledende paneuropeisk aktør innen rubrikktjenester. Selskapet vil ha ca. 7 500 ansatte og virksomhet i 18 land. Pro forma inntekter er for 2005 kr 11,3 milliarder og driftsresultat (EBITDA) kr 1,4 milliarder. Som følge av kjøpet øker nettaktivitetenes andel av driftsresultat (EBITDA) fra 18 % til 23 % i 2005. EBITDA-margin øker fra 11,4 % til 12,7 %. Det er forventet at selskapets driftsmarginer og inntektsvekst vil styrkes som følge av kjøpet. I tillegg er det ventet at resultat per aksje skal økes over tid. Schibsteds egenkapitalandel reduseres til 23 %. Det forventes at selskapets egenkapitalandel over tid vil nå målet på 35 %. Netto rentebærende gjeld ventes i å være i overensstemmelse med kravene i Schibsteds låneavtaler (netto rentebærende gjeld/EBITA på 3.0x).
 
Kjøpet finansieres via nye lånefasiliteter i DnB NOR og Nordea.
 
Effekt for Schibsteds strategiske retning
Trader Vest-Europas posisjoner vil danne et viktig grunnlag for videre internasjonalisering av Schibsted, særlig innen rubrikktjenester. Oppkjøpet medfører at Schibsted reduserer sine kostnader til organisk vekst. Estimatet på negativt resultatbidrag fra organisk vekst på kr 300-400 mill. i 2006 opprettholdes, men færre nye prosjekter særlig innen internasjonal rubrikk vil medføre lavere kostnader til organisk vekst i 2007. Kjøpet vil ikke ha noen effekt på forretningsutvikling innen Schibsteds virksomhet i Skandinavia. Schibsteds satsing på redaksjonelle produkter fortsetter med samme styrke som tidligere, og Trader Vest-Europa er et godt utgangspunkt for nye redaksjonelle satsinger.
 
Fakta om Schibsted
Schibsted er Norges største og et av Skandinavias ledende medieselskaper. Konsernet har etablerte produkter og rettigheter innenfor mediene avis, TV, film, forlag, internett og mobile tjenester. Tyngden av virksomheten er knyttet til Norge og Sverige, men konsernet driver også virksomhet i ni andre europeiske land; Spania, Frankrike, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Østerrike og Russland. I 2005 hadde Schibsted kr 9,8 milliarder i inntekter og kr 1,1 milliarder i driftsresultat (EBITDA). Schibsted hadde 5 360 ansatte ved utgangen av 2005 og har vært notert ved Oslo Børs siden 1992.
 
JP Morgan har vært finansiell rådgiver for Schibsted vedrørende kjøpet.
 

Informasjon vedrørende kjøpet

Vedlagt ligger proforma regnskapstall og historiske regnskapstall for Trader Vest-Europa. Presentasjonsmaterialet som blir brukt på pressekonferansen ligger også vedlagt. Trader Vest-Europa forventes å konsolideres inn i Schibsteds regnskaper fra og med 3.kvartal 2006. Sammenlignbare tall per kvartal vil bli lagt ut på Schibsteds hjemmesider før offentliggjøring av 3.kvartalsresultatene.
 
Pressekonferanse holdes på Schibsteds hovedkontor i Apotekergaten 10, Oslo, i dag onsdag den 7.juni kl 10.00. En kort webcast vil legges ut på www.schibsted.no kl 10.00.
 
Telefonkonferanse vil bli holdt kl 11.30 på telefonnummer 21 53 06 00.
 
Kontaktpersoner:
 
Konsernsjef Kjell Aamot, tlf. 23 10 66 90.
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, tlf. 91 68 66 95.
Konserndirektør Schibsted Internasjonal Sverre Munck, tlf. 91 68 66 99.
 
Oslo, 7. juni 2006
SCHIBSTED ASA
 
Astrid Thommesen Sæbø
Investor Relations
 

 
[1] Inkluderer 84 % av det spanske selskapet Anuntis Segundamano Holding som eier 60 % av Infojobs.  Schibsted har en opsjon på kjøpe ut minoritetene i Infojobs (40 %) for maksimalt EUR 25 mill. Avtalen inkluderer også salgs- og kjøpsopsjoner i forbindelse med utestående 16 % eierandel i Anuntis Segundamano.
 
 
Presentation – press conference (English):
 
Regnskapstall kan lastes ned fra følgende link:

Attachments

Description
File