Schibsted Media Group har akseptert et bud på 20Minutos i Spania

Schibsted ASA (SCH) , Published 10/06/2015 07:00:00

Schibsted Media Group selger 20Minutos i Spania (online og print) til det spanske medieselskapet Heraldo.

Heraldo, med 120 års historie, er et regionalt spansk medieselskap som eier den største avisen i regionen Aragon. Heraldos forretningsområder er aviser, TV, trykkeri, distribusjon og teknologi. Gruppens strategi innebærer vekst på et nasjonalt nivå.

– Schibsted har vært en langsiktig og støttende eier i 20Minutos i Spania. Vi mener Heraldo er den beste langsiktige eieren av 20Minutos og har den nødvendige kompetansen til å videreutvikle selskapet. Strategisk passer 20Minutos nasjonale utbredelse og globale online-posisjon svært godt med Heraldo’s sterke lokale tilstedeværelse. Vi er overbevist om at dette vil styrke posisjonen til 20Minutos i Spania og vil bidra til langsiktig vekst og sementering av 20Minutos som en ledende spansk avis. Schibsted starter nå en 15-dagers konsultasjonsperiode med representanter for de ansatte i 20Minutos for å informere dem og høre deres meninger om oppkjøpet. Videre vil vi undersøke hvordan dette eventuelt vil påvirke deres ansettelsesvilkår. Vi mener dette vil bidra til å styrke 20Minutos posisjon, sier Bernt Olufsen, redaktør i Schibsted Media Group.

Transaksjonen forventes å signeres og gjennomføres rett etter at konsultasjonsperioden med de ansatte er ferdig. 20Minutos hadde inntekter på EUR 15 millioner og EBITDA på EUR -4,2 millioner i 2014. De regnskapsmessige effektene av transaksjonen er ubetydelige for Schibsted.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tlf: +47 916 86 695

Oslo, 10. mai 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12