Schibsted Media Group har mottatt bud fra Groupe Rossel for eierandelen i 20 Minutes France

Schibsted ASA (SCH) , Published 27/05/2015 11:38:42

Schibsted Media Group har mottatt bud fra det belgiske medieselskapet Groupe Rossel på Schibsteds 49,3 prosent eierandel i 20 Minutes France.

Schibsted går nå inn i en forhandlingsfase med eksklusivitet. Dersom det oppnås enighet om betingelsene blir transaksjonen gjenstand for en standard godkjenningsprosedyre av franske konkurransemyndigheter. Transaksjonen ventes gjennomført rundt oktober 2015.

– Hvis transaksjonen gjennomføres har vi stor tro på at Rossel vil bli en god eier for 20 Minutes i Frankrike. Rossel er et ledende medieselskap i Belgia og har solid tilstedeværelse i Frankrike. Rossel deler de publisistiske verdiene til Ouest France, 20 Minutes andre storaksjonær, og vil derfor bidra til å skape et kontinuitetsperspektiv. Gjennom de siste 13 årene har Ouest France vært en solid og pålitelig partner i 20 Minutes, og vi ønsker dem alt godt for fremtiden, sier Pierre-Francois Marteau, Senior Vice President for Strategi i Schibsted og tidligere styreformann for 20 Minutes France.

20 Minutes France hadde inntekter på EUR 46,5 millioner og EBITDA på EUR 0,9 millioner i 2014 på 100%-basis. Basert på indikative betingelser vil Schibsted bokføre en mindre regnskapsmessig gevinst.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tlf: +47 916 86 695

Oslo, 27. mai 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer