Schibsted Media Group inn i Letsdeal.se

Schibsted ASA (SCH) , Published 20/12/2010 08:00:00

Schibsted Media Groups svenske datterselskap Schibsted Tillväxtmedier går inn Letsdeal.se ved å ta en 37,5 prosents eierandel. Letsdeal.se etablerer et tett strategisk samarbeid med Schibsteds øvrige virksomheter.

For Schibsted Tillväxtmedier er investeringen i Letsdeal.se et viktig ledd i satsingen på konsumentorienterte tjenester og markedsplasser. Letsdeal.se’s konsept gjør det mulig i enda større grad å nå lokale annonsemarkeder.

Letsdeal.se er et nettsted som daglig tilbyr minst halv pris på utvalgte opplevelser eller varer. Dersom en “deal” oppnår tilstrekkelig mange kjøpere blir den gyldig. Bedrifter som benytter tjenesten som markedsføringskanal er dermed garantert et visst antall kunder. Konseptet har mye til felles med Groupon, som har vokst kraftig i USA og deler av Europa.

I dag er Letsdeal.se etablert i Stockholm, Göteborg og Malmö. Schibsted bedømmer selskapets muligheter for vekst til å være gode, og selskapet vurderer etablering også utenfor Sverige. Schibsteds øvrige sterke posisjoner på internett vil kunne bidra sterkt til Letsdeal.se’s utvikling

Letsdeal.se ble etablert i 2010 av Alexander Hars og Lars Karlsson. Begge er fortsatt med i Letsdeal.se. Hars som adm. direktør og Karlsson som teknologidirektør. Selskapet har totalt om lag 15 ansatte.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tlf: +47 916 86 695

 

 

Oslo, 20. desember 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12