Schibsted Media Group legger inn betinget bud på den svenske markedsplassen for eiendom Hemnet

Schibsted ASA (SCH) , Published 08/05/2015 07:00:00

Schibsted Media Group har lagt inn et betinget bud på den den svenske eiendomsvertikalen Hemnet. Budet gjelder hele selskapet som i dag eies av Swedbank Fastighetsbyrå (34 %) (“Fastighetsbyrån”), Mäklarsamfundet (25 %), Fastighetsmäklarförbundet FMF (25 %) (“FMF”) og Svensk Fastighetsförmedling (16 %). Budet er et ledd i Schibsteds langsiktige strategi om å modernisere markedet for digitale boligannonser i nært samarbeid med Sveriges eiendomsmeglere.

Fastighetsbyrån og Svensk Fastighetsförmedling har akseptert budet, noe som gir Schibsted 50 prosent av aksjene i Hemnet. Budet er kommunisert til øvrige eiere. Et vilkår for budet er blant annet at Schibsted får kjøpe alle aksjer i Hemnet og at Konkurrensverket godkjenner oppkjøpet. Budet verdsetter Hemnet til en selskapsverdi (EV) på SEK 1 500 millioner på 100 prosent basis.

Schibsted vil finansiere kjøpet gjennom eksisterende lånefasiliteter. Det foreligger ingen planer om å utstede nye aksjer på nåværende tidspunkt.

Hemnet er et veldrevet selskap med en meget sterk markedsposisjon på tett opptil 100 prosent av boliger for salg i Sverige, som på en svært god måte styrker og komplementerer Schibsteds rubrikkportefølje i landet. Schibsted har vid ekspertise innen utvikling av online rubrikktjenester og digitale medier og blir en kvalifisert, stabil og fremtidsrettet eier. Schibsted har fra før sterke posisjoner innenfor eiendom i blant annet Norge, Frankrike, Spania og Østerrike. Schibsted vil være en nøytral eier uten koblinger til enkeltstående eiendomsmeglere, og vil forvalte og videreutvikle Hemnet uten særinteresser og i samarbeid med hele eiendomsmeglerbransjen.

Hemnet hadde en omsetning på SEK 119 millioner og EBITDA på SEK 26 millioner i 2013. Omsetning i 2014 utgjorde SEK 162 millioner med en EBITDA på SEK 34 millioner. Hemnet fakturerer boligselger direkte og fakturasummen deles 50/50 mellom Hemnet og eiendomsmegler. Det er ventet god vekst og synergier med Blocket Bostad. Finn Eiendom i Norge har dobbelt så store inntekter som Hemnet i et marked med halvparten av befolkningen.

Et kjøp av Hemnet vil intensivere den fremgangsrike satsingen på eiendomsmarkedet som Blocket startet med lanseringen av Blocket Bostad i 2011.

– Satsingen på Blocket Bostad har vært strategisk viktig for oss. Vi har lært å kjenne eiendomsmeglingsbransjen, bygget verdifulle relasjoner med meglerne og utviklet en veldig god eiendomsvertikal. Jeg er stolt over hva teamet har oppnådd på så kort tid. Samtidig konstaterer vi at Hemnet har en spesielt sterk stilling i det svenske markedet, sier Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef Schibsted Media Group.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tlf: +47 916 86 695

Oslo, 8. mai 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12