virksomheter

Schibsted Media Group tar full kontroll over spanske online rubrikk, Published 05/07/2013 12:50:00

Schibsted Media Group er blitt enig med sin spanske partner Primerama om å kjøpe deres 23,77 prosent av Anuntis Segundamano, det ledende online rubrikk-selskapet innenfor torget-annonser, biler og eiendom i Spania. Etter transaksjonen vil Schibsted eie 100 prosent av Anuntis Segundamano.

Spania er et betydelig marked for Schibsted Classified Media, og har vært det siden kjøpet av majoriteten av aksjene i Anuntis Segundamano og InfoJobs i 2006. Schibsted har en opsjon på å kjøpe minoritetsaksjene i Anuntis Segundamano fra 1. juli 2013 til markedspris, og Primerama har rett til å selge aksjene til Schibsted. Transaksjonen kommer imidlertid som følge av en fremforhandlet avtale mellom partene. Gjennom en forhandlet avtale frikoblet fra put/call-forfallet unngår partene en tidkrevende prosess med usikkert utfall. Anuntis vil i økende grad bli integrert med resten av Schibsted Classified Media som en konsekvens av at Schibsted tar over fullt eierskap.

Den avtalte prisen for aksjene er EUR 69 millioner beregnet på gjeldfri basis. I lys av markedsforholdene anser Schibsted at timingen for transaksjonen er god og at verdien er markedsmessig korrekt. Det spanske markedet er fortsatt svært krevende. I de første fem månedene i 2013 falt inntektene i Anuntis med 2 prosent sammenlignet med samme periode i 2012. EBITDA-marginen er opprettholdt på et godt nivå på 25 prosent.

David Gonzalez Castro vil gå av som adm. direktør i Anuntis Segundamano med virkning fra 5. juli 2013.

– Vi vil uttrykke vår takk til David Gonzalez Castro for å ha tatt selskapet gjennom en periode med betydelige strukturelle endringer i bransjen samt store makroøkonomiske utfordringer i Spania. Anuntis har vist jevn vekst til tross for dårlige markedsforhold. Nå vil Anuntis-nettstedene bli fullt integrert i den voksende familien av online rubrikk-tjenester i Schibsted Classified Media, og vil ha fordel av beste praksis og gode verktøy fra SCM. På den måten vil vi sikre optimal langsiktig verdiskapning for Schibsted i Spania, sier konsernsjef i Schibsted Rolv Erik Ryssdal.

Schibsted Classified Medias virksomheter i Spania omfatter Anuntis Segundamano og InfoJobs.net (98,5 prosent eid). Anuntis Segundamano driver blant annet følgende online rubrikknettsteder:

  • Segundamano.es, ledende nettsted for generalist («torget-annonser»). 27 millioner besøk pr. måned
  • Coches.net, ledende bilnettsted. 6 millioner besøk pr. måned
  • Fotocasa.es, delt nummer én-posisjon innenfor eiendom. 10 millioner besøk pr. måned

Primerama/Gonzales-familien vil beholde en eierandel på 23,77 prosent i InfoJobs Brasil til 1. januar 2017.

Kontaktpersoner:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tlf: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Tlf: +47 415 08 733

Oslo, 5. juli 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12