Schibsted nedbemanner stabsfunksjoner

Schibsted ASA (SCH) , Published 27/03/2009 12:45:00

Nedgangskonjunkturen medfører betydelige fall i Schibsteds inntekter. Som en følge av dette er det vedtatt kostnadsreduksjoner på om lag 90 millioner kroner for stabsmiljøene i Schibsted. Dette innebærer blant annet bemanningsreduksjon på 25 årsverk.
 
Kostnadskuttet er ett av flere tiltak for konsernet som helhet, og tilsvarer 30 % av total kostnadsbase for konsernets stabsmiljø. Tiltakene skal ha full effekt i 2010. Bemanningsreduksjon på 25 årsverk er en del av det totale programmet for lønnsomhetsforbedringer.  
 
– Vi er dessverre i en situasjon hvor vi må avslutte arbeidsforholdet med noen av våre dyktige medarbeidere. Dette vil vi i størst mulig grad søke å løse ved naturlig avgang og sluttpakker. Vi ønsker i det lengste å unngå oppsigelser som virkemiddel, sier Cathrine Foss Stene, HR-direktør i Schibsted ASA.
 
Beslutningen omfatter, foruten hovedkontoret, stabene i Schibsted Sverige, Media Norge og Schibsted Classified Media.
 
 
Kontaktperson:
HR-direktør, Cathrine Foss Stene.
Mobil:+47 900 66 333
 
Schibsted ASA, 27. mars 2009.