Schibsted og SPIR Communication har inngått avtale om at Schibsted kjøper alle aksjer i Leboncoin.fr, mens SPIR kjøper alle aksjer i Car & Boat Media

Schibsted ASA (SCH) , Published 22/09/2010 08:00:00

Schibsted og SPIR Communication har inngått en avtale om at Schibsted kjøper gjenstående 50 prosent av aksjene i Leboncoin.fr, det ledende online rubrikknettstedet i Frankrike, fra SPIR. SPIR kjøper Schibsteds 50 prosent av aksjene i Car & Boat Media. Car & Boat Media driver Lacentrale.fr og Caradisiac.fr, som er markedsledende bilnettsteder i Frankrike. Avtalen er avhengig av godkjenning fra konkurransemyndighetene og konsultasjon med representanter for de ansatte i Car & Boat Media.

 

Avtalen verdsetter Leboncoin.fr til EUR 400 mill. på 100 prosent basis. Dette impliserer en EBITDA-multippel basert på forventet resultat i 2010 på om lag 18. I første halvår 2010 var driftsinntektene i Leboncoin.fr EUR 16 mill, en vekst sammenlignet med samme periode i 2009 på 122 prosent. EBITDA-marginen i første halvår 2010 var 59 prosent, sammenlignet med 42 prosent i første halvår 2009. Driftsinntektene for helåret 2009 var EUR 18 mill., med en EIBTDA-margin på 47 prosent. Det er forventet en i driftsinntekter i 2010 på i størrelsesorden 100 prosent.

 

Avtalen verdsetter Car & Boat Media til EUR 120 mill. på 100 prosent basis. Dette innbærer en EBITDA-multippel på 9, basert på forventet inntjening i 2010. Car & Boat Media hadde en veksttakt i første halvår 2010 på 20 prosent. I 2009 var Car & Boats inntekter EUR 38 mill., og selskapet hadde en EBITDA-margin på 29 prosent.

 

Schibsted og SPIR fortsetter samarbeidet innenfor eiendomsannonser mellom Leboncoin.fr og Logic-immo.com. 50/50 joint venturet i 20 Minutter, den mest leste avisen i Frankrike, fortsetter som før.

 

– Å øke vårt eierskap i Leboncoin.fr er at stor strategisk betydning for Schibsted. Selskapet har en sterk vekstprofil kombinert med driftsmargin på over 50 prosent bare fire år etter etableringen. Leboncoin.fr er blant de største nettstedene i Frankrike, og en av de sterkeste rubrikknettstedene i Europa. Ved å ta full kontroll over selskapet styrker vi vår mulighet ikke bare til å videreutvikle dette nettstedet, men til å bruke den fantastiske markedsposisjonen til å utvikle nye nettvirksomheter i det franske markedet, sier Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef i Schibsted.

 

– Det er viktig for Schibsted å utnytte vår felles styrke og kompetanse på tvers av de 26 landene vi er etablert i. Å ha kontroll over Leboncoin.fr er sentralt i så måte, sier Rolv Erik Ryssdal.

 

Leboncoin.fr er blant de 10 største nettstedene i Frankrike, målt ved unike besøkere i måneden, og er blant de fem største målt ved sidevisninger. Leboincoin.fr er det tredje største rubrikk- eller auksjonsnettstedet i Europa. Bare Ebay.de og Ebay.co.uk er større. Leboncoin.fr er om lag fire ganger større enn Ebay.fr, målt ved sidevisninger. (Kilde for trafikktall: Google AdPlanner, juli 2010.)

 

Leboncoin.fr er et rubrikknettsted som bygger på det svenske suksesskonseptet Blocket.se. Schibsted lanserte Leboncoin.fr, med SPIR som en joint venture-partner, i april 2006. Schibsted har etablert rubrikknettsteder basert på Blocket-konseptet i 14 markeder utenfor Sverige, og målet er å fortsette å vokse gjennom utvikling av eksisterende markeder kombinert med ekspansjon inn i nye land.

 

Transaksjonen er forventet å bli gjennomført i 4. kvartal 2010. Netto investering for Schibsted er EUR 140 mill. Ytterligere informasjon angående Leboncoin.fr kjøpesumallokering og regnskapsmessige effekter av kjøpet vil bli gitt i forbindelse med fremleggelse av resultater for 3. kvartal 2010. Det er ventet begrenset regnskapsmessig effekt av salget av Car & Boat Media.

 

Kontaktpersoern:
Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef. Tel: +47 916 00 200
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tel: +47 916 86 695
Terje Seljeseth, adm. direktør i Schibsted Classified Media. Tel: +47 916 01 050

 

 

 

Oslo, 22. September 2010
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

 

Fakta om Leboncoin.fr
Unike månedlige brukere i Q2 2010: 10,9 millioner
Rangering i Frankrike, ved antall unike månedlige brukere: Topp 10
Antall sidevisninger i 2. kvartal 2010: 6,1 milliarder
Rangering i Frankrike ved antall sidevisninger: Topp 5
Kilde: Mediametrie/Netratings og Google AdPlanner

 

Fakta om det franske markedet:
Internetpenetrasjon: 69 prosent (kilde: Internetworldstats)
Ehandelsmarked: EUR 32 mrd. (kilde: Citi Global Markets)
Internettannonsering 2009: EUR 1,9 mrd. (kilde: Xerfi/Enders)
Online rubrikkannonsering 2009: EUR 765 mill.
Online merkevareannonsering 2009: EUR 493 mill. (kilde: Enders)
Internetts andel av annonsemarkedet 2009: 6,4 prosent (kilde: Xerfi/Enders)

 

Om Schibsted:
Schibsted er et skandinavisk mediekonsern med ambisjoner om å bli blant de ledende i Europa. I dag har konsernet markedsledende posisjoner online og på papir i Norge, Sverige og internasjonalt gjennom sterke mediehus og online rubrikkvirksomhet. Schibsteds vekststrategi er bygget på et tett samspill mellom merkevarer, innhold og kanaler – print, online og mobil. Konsernet har 7.500 ansatte og virksomhet i 26 land. I 2009 var driftsinntektene NOK 12,7 mrd., og driftsresultatet (EBITA) NOK 832 mill. Schibsted er notert på Oslo Børs (ticker: SCH).

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments

Description
File