Schibsted øker sin eierandel i 20 Min Holding AG

Schibsted ASA (SCH) , Published 03/03/2004 13:52:21

Schibsteds kjøp av aksjer og lån fra Apax Funds og de sveitsiske investorene vil innebære en investering på mellom € 50 og € 55 millioner, avhengig av akseptgrad på utløsning av låneforhold og deltakelse i ytterligere finansiering. De sveitsiske investorene har en måned på å ta stilling til dette.
 
20 Min Holding vil i løpet av de neste to månedene innløse en opsjon på ca 30 % av aksjene i Multiprensa Holding SL, som er morselskapet for virksomheten i Spania. Dette vil innebære en investering på ca € 7,5 millioner. Denne investeringen vil finansieres av Schibsted.
 
Etter disse transaksjonene vil 20 Min Holding eie 100 % av virksomheten i Spania, 50,5 % av virksomheten i Sveits, og 16 % av virksomheten i Frankrike. Schibsted eier direkte 34 % av virksomheten i Frankrike, slik at Schibsted dermed vil eie totalt 50 % av virksomheten i Frankrike.
 
20 Min Holdings 50,5 % eierandel i den sveitsiske virksomheten er avtalt solgt til Express Zeitung AG med overtagelse i 1. kvartal 2007. Prisen for 50,5 % av selskapet er avhengig av resultatene i 2005 og 2006.  Dagens avtale har ingen effekt på denne tidligere inngåtte avtalen.
 
20 Min gis i dag ut i 11 byer i Europa: Zurich, Bern og Basel i Sveits; Paris, Lille, Lyon og Marseille i Frankrike; Madrid, Barcelona, Sevilla og Zaragoza i Spania. Ytterligere lanseringer i Spania vurderes. Opplaget er på i alt 1,6 millioner eksemplarer pr dag (Sveits 330.000, Spania 590.000 og Frankrike 675.000), og antall daglige lesere var ved siste årsskifte ca. 3,5 millioner. 20 Min er dermed Europas 6. største avis.
 
Proforma (100 % av virksomhetene i alle 3 land) hadde 20 Min i 2003 en inntekt på ca € 56 millioner (en økning på € 21 millioner fra 2002), og en negativ EBITDA på ca € 11 millioner (en reduksjon på € 17 millioner fra 2002). nntektsveksten fra de to første månedene i 2003 til de to første månedene i 2004 er på mellom 55% og 70% i de tre land. Virksomhetene i Sveits og Spania går i dag med overskudd, mens den opprinnelige virksomheten i Frankrike (bare Paris) forventes å oppnå et positivt resultat mot slutten av året. 3 nye utgaver med et samlet opplag på 225.000 eksemplarer ble lansert i Frankrike i slutten av februar 2004.
 
Kontaktperson:  
Sverre Munck, telefon 23 10 66 00 eller 9168 6699
Birger Magnus, telefon 2310 66 00

Oslo, 3. mars 2004
SCHIBSTED ASA
 
Stein Yndestad
VP Investor Relations
 
Opplag/lesertall
Opplag pr mars 2004
 
 
Tusen
Lesere pr desember 2003
 
 
Tusen
Sveits
 • Zurich
 • Bern
 • Basel
 • 330
  180
  70
  80
  720
  Spania
 • Madrid
 • Barcelona
 • Sevilla
 • Zaragoza
 • 590
  300
  200
  50
  40
  1 427
  Frankrike
 • Paris
 • Marseille
 • Lille
 • Lyon
 • 675
  450
  80
  65
  80
  1 360