Schibsted omorganiserer konsernledelsen

Schibsted ASA (SCH) , Published 20/01/2006 11:21:21

Schibsted gjør endringer i konsernledelsen og lanserer en ny konsernstruktur. De to forretningsområdene, Avis og TV, Film & Forlag, blir erstattet av en geografisk modell med Norge, Sverige og Internasjonal som nye enheter. Gunnar Strömblad, administrerende direktør i Svenska Dagbladet, går inn i konsernledelsen med ansvar for Sverige.
 
Forretningsområdet Norge omfatter mediehusene Aftenposten og VG, søkemotorselskapet Schibsted Søk, Schibsted Trykk og Schibsteds eierskap i regionavisene. Området ledes av konserndirektør Birger Magnus, som i tillegg får ansvaret for konsernets strategi-, kompetanse- og organisasjonsutvikling og informasjon. Magnus blir konsernsjef Kjell Aamots stedfortreder og styreleder i Aftenposten og VG.
 
Forretningsområdet Sverige omfatter mediehusene Aftonbladet og Svenska Dagbladet, samt Metronome Film & Television, Sandrew Metronome og eierskapet i mobilselskapet Aspiro. Den ledes av Gunnar Strömblad, nåværende administrerende direktør i Svenska Dagbladet, som blir ny konserndirektør i Schibsted. Strömblad fortsetter i sin stilling i Svenska Dagbladet inntil videre.
 
Forretningsområdet Internasjonal omfatter Schibsteds virksomhet utenfor Skandinavia, og ledes av konserndirektør Sverre Munck, som også vil ha ansvaret for konsernets videre internasjonale vekst. De viktigste enhetene i forretningsområdet er 20 Minutter i Frankrike og Spania, virksomhetene i Baltikum, i tillegg til rubrikkvirksomhet på Internett i Spania og Østerrike.
 
Konserndirektør Jan Erik Knarbakk blir leder for et nyopprettet stabsområde som omfatter utgiverspørsmål, samfunnskontakt og ekstern kommunikasjon. Knarbakk vil også ha ansvaret for oppfølgingen av Schibsteds eierskap i TV 2 i Norge og TV 4 i Sverige – samt for konsernets bok- og bladforlagsvirksomhet.
 
Trond Berger fortsetter som konserndirektør (CFO) for fagfeltene økonomi, finans, investor relations (IR), M&A, juridisk og eiendom. Han får også ansvar for koordinering av IT og innkjøp i konsernet.
 
Vedlagt følger oversikt over ny organisering av konsernledelsen i Schibsted og materiale som belyser rasjonale bak ny organisering.
 
Kontaktpersoner:
Kjell Aamot, tlf. 23 10 66 90
 
 
Oslo, 20.januar 2006
Schibsted ASA
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations
 
 
Ny organisasjonsstruktur:
 
Vedlagt, Schibsted omorganiserer konsernledelsen (pdf):

Attachments

Description
File