Schibsted selger Adresseavisaksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 25/04/2007 08:06:23

(Oslo, 24.04.07): – Schibsted selger seg nå ut av Adresseavisen. Vi har besluttet å legge vår aksjepost i Adresseavisen ut for salg og regner med at salgsprosessen er avsluttet før sommerferien, sier konserndirektør Birger Magnus i Schibsted. Medietilsynet vil i sitt høringsnotat sannsynligvis legge til grunn at Schibsted vil få en såkalt betydelig eierstilling med over 34 prosent av dagspresseopplaget, og at det derfor er grunnlag for å si nei til Media Norge. Men på det tidspunkt tilsynet skal treffe sitt vedtak, vil Schibsted ha solgt sin post i Adresseavisen og dermed som aviseier komme under en tredel av dagspresseopplaget, forteller Birger Magnus.
 
– Når opplagssituasjonen ikke lenger kan brukes for å stanse Media Norge, er det vanskelig å se argumenter som med troverdighet kan sannsynliggjøre at Media Norge svekker ytringsfriheten og meningsmangfoldet. Media Norge vil ha sterkere vern av den enkelte redaktørs uavhengighet og mindre redaksjonell samordning enn for eksempel A-pressen. Vi vil også ha langt færre aviser på vår eierplattform enn A-pressen med nær 50 aviser og Edda Media med over 40 aviser, understreker Magnus.
 
Senest onsdag i denne uken kommer Konkurransetilsynet med sin foreløpige konklusjon. – Media Norge-prosjektet har hatt en god dialog med Konkurransetilsynet. Tilsynet kan enten legge bort saken, eller komme med et begrunnet varsel om inngrep. Om det siste skjer, skal vi gå i dialog med Konkurransetilsynet og gjøre de avklaringer og eventuelle justeringer som er nødvendige for å få et ja, sier Magnus.
 
Konkurransetilsynet vil etter et eventuelt inngrepsvarsel og forhandlinger sannsynligvis konkludere i juni, mens det kan gå til ettersommeren i august før Medietilsynet tar sin endelige beslutning. Om Medietilsynet skulle konkludere negativt, kan Media Norge-prosjektet anke saken til Klagenemda. – Men jeg regner med og håper jo at det ikke behøver å gå så langt. Med salget av Adresseavisen har vi ikke lenger en opplagsproblematikk, og Medietilsynet må i så fall selv begrunne hvordan en eiersamordning for å styrke fire uavhengige regionale avishus kan være en trussel mot ytringsfriheten og meningsmangfoldet i Norge. Det vil overraske meg om man våger seg på dette, sier Birger Magnus.