Schibsted selger Basefarm

Schibsted ASA (SCH) , Published 27/11/2009 08:00:00

Schibsted har inngått avtale om å selge sin eierandel i datterselskapet Basefarm AS til Reiten & Co Capital Partners VII LP basert på en selskapsverdi (EV) på NOK 255 mill. Samlet salgssum for Schibsteds aksjepost (69,4 prosent av Basefarm) er ca NOK 130 mill. Schibsted forventer å bokføre en regnskapsmessig gevinst i størrelsesorden NOK 10 mill. som følge av salget. I tillegg til salgssummen vil Schibsted få tilbakebetalt utestående rentebærende gjeld mot Basefarm, som per i dag er på ca NOK 55 mill.
 
Endelig gjennomføring av transaksjonen er avhengig av godkjennelse av Konkurransetilsynet i Norge.
 
Basefarm anses ikke som strategisk kjernevirksomhet for Schibsted. Schibsted fortsetter å jobbe med å frigjøre ytterligere kapital gjennom salg av virksomhet som ikke er kjernevirksomhet.
 
Basefarm er en ledende aktør innen drift av forretningskritiske internettapplikasjoner. Selskapet har kontorer i Norge og Sverige med totalt 190 ansatte. Driftsinntekter i 2008 var på NOK 208 mill. og driftsresultatet var på hhv NOK 50 mill. (EBITDA) og NOK 17 mill. (EBITA).  
 
Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695
 
 
Oslo, 27. november 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør