Schibsted selger den baltiske virksomheten til ledelsen og lokale investorer

Schibsted ASA (SCH) , Published 09/09/2013 15:30:00

Schibsted Media Group har inngått avtale om å selge den baltiske virksomheten Eesti Meedia (EM) til en gruppe dannet av ledelsen i EM. Gruppen har finansiell støtte fra lokale estiske investorer, med Margus Linnamäe i spissen.

– Schibsted har eid Eesti Meedia i 15 år, siden juni 1998. Vi er stolte av at EM i denne tiden har utviklet seg til et modent, økonomisk solid og godt posisjonert mediekonsern i Estland og Baltikum.
Som en del av Schibsteds strategiske utvikling er det vår plikt å vurdere om vi til enhver tid er den beste eier for alle selskapene i Schibsted Media Group. Vi er glad for at vi har fått en avtale med ledergruppen i Eesti Media, som vi vet står for sunn langsiktig tenkning, sier konsernsjef i Schibsted Media Group Rolv Erik Ryssdal.

Eesti Media er et baltisk mediehus som har sin hovedvirksomhet i Estland, og mindre tilstedeværelse i Latvia og Litauen. Rundt 70 prosent av inntjeningen i gruppen (EBITDA) kommer fra trykkerivirksomheten i Kroonpress. Selskapet eier også Estlands ledende avis Postimees, regionaviser, magasiner, tv- og radiostasjoner samt online rubrikkvirksomhet. I 2012 hadde selskapet driftsinntekter på EUR 79 mill.

Avtalen verdsetter Eesti Meedia til om lag EUR 30 mill. I 3. kvartal 2013 vil Schibsted bokføre et tap på rundt EUR 26 mill. som et resultat av transaksjonen.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 96 695

Oslo, 9. September 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12