Schibsted selger eiendom i Bergen

Schibsted ASA (SCH) , Published 19/12/2013 08:00:00

Schibsted Media Group har inngått avtale om salg av Bergens Tidendes kontorbygg i Krinkelkroken 1 i Bergen sentrum for NOK 350 mill. Bygningen består hovedsakelig av kontorarealer, til sammen 9563 kvadratmeter brutto.

Transaksjonen vil etter planen bli gjennomført i 4. kvartal 2013, og Schibsted venter å bokføre en gevinst på i størrelsesorden NOK 130 mill.

Bergens Tidende har en leiekontrakt for kontorene i Krinkelkroken 1 som løper ut ved utgangen av 1. kvartal 2017, med opsjon på forlenging. For Schibsted konsern vil salget ha en årlig negativ effekt på brutto driftsresultat (EBITDA) på rundt NOK 20 mill.

Oslo, 19. desember 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12