Schibsted selger eiendom i Stavanger

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/09/2014 16:35:00

Schibsted Media Group har inngått avtale om salg av Stavanger Aftenblads kontorbygg i Nykirkebakken 2 i Stavanger sentrum for NOK 378 mill. Bygningen består hovedsakelig av kontorarealer, til sammen ca. 12.000 kvadratmeter brutto.

Transaksjonen er gjennomført ved slutten av 3. kvartal 2014, og Schibsted venter å bokføre en gevinst på i størrelsesorden NOK 90 mill. Netto positiv kontanteffekt for Schibsted er NOK 363 mill.

Schibsted har en leiekontrakt for kontorene i Nykirkebakken 2 som løper ut ved utgangen av 3. kvartal 2026, med opsjon på forlenging. For Schibsted konsern vil salget ha en årlig negativ effekt på brutto driftsresultat (EBITDA) på rundt NOK 25 mill.

Oslo, 30. september 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12