Schibsted selger sin andel i Hugin AS

Schibsted ASA (SCH) , Published 12/12/2006 08:32:13

Schibsted har inngått en avtale med Euronext om salg av 542 491 aksjer i Hugin for EUR 4,7 mill. Posten tilsvarer en eierandel på 25,7 %. Den regnskapsmessige gevinsten for Schibsted vil være i størrelsesorden kr 30 mill. med dagens valutakurs.
 
Transaksjonen forventes endelig gjennomført innen utgangen av året.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør for Økonomi og Finans i Schibsted Trond Berger, tlf. 916 86 695
 
 
Oslo, 12.desember 2006
 
Schibsted ASA