Schibsted selger sin andel i TV 2

Schibsted ASA (SCH) , Published 24/10/2006 16:45:00

Schibsted har inngått en avtale med A-pressen Nasjonale Medier AS, A-pressen TV Invest AS og Egmont Holding AS om salg av 867 733 aksjer i TV 2 Gruppen AS for kr. 1 150 millioner. Posten tilsvarer en eierandel på 33,37 %. Kjøpesummen verdsetter TV 2 Gruppen til kr. 3 712 millioner på Enterprise Value-nivå. Den regnskapsmessige gevinsten for Schibsted vil være i størrelsesorden kr. 940 mill.
 
De resterende aksjonærene i TV 2 Gruppen har i følge selskapets vedtekter forkjøpsrett på sin relative andel av de solgte aksjene. Avtalen mellom partene innebærer endelig oppgjør for hele kjøpesummen per 10.november.
 
Transaksjonen er betinget av godkjennelse i Schibsteds ASAs styre den 2.november.
 
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger tlf.: 91 68 66 95
Konserndirektør utgiverspørsmål, Jan Erik Knarbakk tlf.: 90 10 00 19
 
 
 
Oslo, 24. oktober 2006
Schibsted ASA