Schibsted selger sin andel i TV4

Schibsted ASA (SCH) , Published 06/11/2006 08:46:47

Schibsted har inngått en avtale med Nordic Broadcasting Oy om salg av 5 388 368 aksjer i TV4 AB for SEK 270 per aksje, totalt SEK 1 455 millioner. Posten tilsvarer en eierandel på 26,9 %. Kjøpesummen verdsetter TV4 til SEK 5 200 millioner på Enterprise Value-nivå. Den regnskapsmessige gevinsten for Schibsted vil være i størrelsesorden NOK 550 mill. basert på dagens valutakurs.
 
Gjennomføring av avtalen forutsetter godkjennelse fra svenske konkurransemyndigheter.
 
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger tlf.: 91686695
Konserndirektør utgiverspørsmål, Jan Erik Knarbakk tlf.: 23106630 eller mobil: 90100019
 
 
 
Oslo, 6. november 2006
Schibsted ASA