Schibsted selger Teleadress

Schibsted ASA (SCH) , Published 15/12/2009 08:30:00

Schibsted Tillväxtmedier, et 100 prosent eid datterselskap i Schibsted-konsernet, selger sine 80,1 prosent av aksjene i TA Teleadress Information AB. Salgssummen er SEK 60 mill. Kjøper av aksjene er Bisnode AB, som fra før eide 19,9 prosent av aksjene i Teleadress.
 
Gjennomføring av transaksjonen er ventet i 4. kvartal 2009. Schibsted får en regnskapsmessig gevinst på om lag SEK 50 mill.
 
Teleadress har i sin database opplysninger om 5,6 millioner personer i 3,6 millioner husholdninger og nesten én million selskap. Selskapet hadde i de ni første månedene i 2009 driftsinntekter på SEK 45 mill., og et driftsresultat (EBITA) på SEK 5 mill. Hitta.se er en sentral kunde for Teleadress, og Hitta.se har inngått en langsiktig dataleveranseavtale med Bisnode.
 
Teleadress anses ikke som strategisk kjernevirksomhet for Schibsted. Schibsted fortsetter å jobbe med å frigjøre ytterligere kapital gjennom salg av virksomhet som ikke er kjernevirksomhet.
 
Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695
 
 
Oslo, 15. desember 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør