Schibsted senker kostnadene for Schibsted Søk med kr 130 millioner (konserneffekt kr 90 millioner)

Schibsted ASA (SCH) , Published 27/08/2007 13:07:35

Schibsted gjennomfører nå en restrukturering av søketjenestene i Norge og Sverige og foretar innsparinger som på årlig basis beløper seg til ca kr 130 millioner for Schibsted Søk (konserneffekt for Schibsted er ca kr 90 millioner). Søketjenestene vil videreføres, og vil fortsatt inngå som en del av Schibsteds ambisjon om å være blant de ledende mediekonsern i Europa.
 
Engangskost hovedsakelig som følge av nedskrivning av lisenser og sluttpakker antas å være ca. kr 40-50 millioner og vil bli belastet regnskapene for 3. kvartal.
 
Schibsted Søks adm. direktør Arild Nilsen, som tiltrådte stillingen 1. august, betegner kuttene som svært omfattende, og sier det er trist å måtte gjennomføre bemanningsreduksjoner. – Sesam har blitt en populær tjeneste med mange brukere, men ikke mange nok brukere med tilstrekkelig inntjening til å dekke kostnadene. Alle områder av bedriften vil bli berørt av innsparingstiltakene, sier Nilsen.
 
For brukerne av Sesam vil de kommende kostnadskuttene bare gi små endringer. Søkeresultatene vil være like gode og treffsikre som tidligere, men søkemulighetene vil bli presentert på en noe annen måte. Schibsted Søk er i ferd med å utarbeide en ny og alternativ strategi, denne vil bli presentert i forbindelse med fremleggelsen av 3. kvartal.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger tlf.: 91 68 66 95
Administrerende direktør i Schibsted Søk, Arild Nilsen tlf.: 23 35 55 30
Styreleder i Schibsted Søk, Rolv Erik Ryssdal tlf.: 91 60 02 00
 
 
 
Oslo, 27. august 2007
Schibsted ASA