Schibsted Sverige og MittMedia inngår intensjonsavtale om dannelse av et nytt mediekonsern for abonnementsaviser

Schibsted ASA (SCH) , Published 12/05/2015 14:00:00

Schibsted Sverige og MittMedia har i dag inngått en intensjonsavtale (Letter of Intent) om dannelse av et nytt mediekonsern for abonnementsaviser. Det nye mediekonsernet vil bestå av Svenska Dagbladet og MittMedias 18 lokale abonnementsaviser i Nord-Sverige samt aksjemajoriteten i datterselskapet Promedia, med ti lokale abonnementsaviser i Midt-Sverige.

Det nye sammenslåtte mediekonsernet ville i 2014 hatt en proforma omsetning på ca. SEK 3.300 millioner og en EBITDA på rundt SEK 150 millioner. Basert på relative verdier vil Schibsted få en eierandel på 30 prosent i det nye mediekonsernet. Partene er enige om at det nye mediekonsernet bør ha en sunn balanse.

– Vår intensjon er å bygge en sterk ny allianse i det svenske mediemarkedet, der avisene som inngår kan styrke sin posisjon ytterligere. Et slikt samarbeid vil kunne tilby bedre annonseløsninger, større kraft i digital utvikling samt skape enda bedre forutsetninger for den kvalitetsjournalistikken som utmerker Svenska Dagbladet, sier Raoul Grünthal, konsernsjef i Schibsted Sverige.

MittMedias styreformann Lars Leijonborg ser fordeler med et felles mediekonsern:

– Økt samarbeid i avisbransjen er en nødvendighet. Vi må bli enda sterkere digitalt og det krever ressurser. Schibsted er en utmerket partner for oss ettersom de er ledende i den digitale omstillingen. Ved en eventuell avtaleinngåelse åpnes spennende muligheter for samarbeid mellom avisene, der sterk lokal- og kommentarjournalistikk møter Svenska Dagbladets anerkjente nasjonale og internasjonale kvalitetsjournalistikk, sier Lars Leijonborg.

Kontaktperson:
Raoul Grünthal, konsernsjef Schibsted Sverige, styreleder i SvD,
Tlf: +46 70-877 45 00
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tlf: +47 916 86 695

Oslo, 12. mai 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12