tillegg til melding

Schibsted, Telenor og Singapore Press Holdings inngår samarbeid om satsing på digitale rubrikkannonser , Published 30/09/2013 08:41:49

Det vises til meldingen «Schibsted, Telenor og Singapore Press Holdings inngår samarbeid om satsing på digitale rubrikkannonser», publisert 30. september 2013. Schibsted legger til at selskapet vil motta et kontantvederlag på EUR 119 millioner fra Telenor i forbindelse med transaksjonen.

Oslo, 30. september 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12