Schibsted, Telenor og Singapore Press Holdings inngår samarbeid om satsing på digitale rubrikkannonser

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/09/2013 00:01:00

Schibsted Media Group og Telenor etablerer et joint venture som skal tilby høykvalitets online rubrikk-tjenester til brukere i utvalgte nøkkelmarkeder i Sør-Amerika og Asia. Det nye selskapet får navnet SnT Classifieds. Samtidig går Telenor inn som likeverdig partner i 701 Search (701), selskapet Schibsted og Singapore Press Holdings (SPH) fram til nå sammen har utviklet innenfor rubrikk-annonsemarkedet i Sørøst Asia.

De strategiske partnerskapene ventes å styrke den operasjonelle og finansielle plattformen for Schibsted Media Groups ekspansjonsstrategi innenfor online rubrikk, som har som mål å vinne nummer én-posisjoner i vekstmarkeder.

Mens Schibsted har omfattende kunnskap og erfaring fra online rubrikk-bransjen, har Telenor betydelig erfaring fra vekstmarkeder og bred kunnskap om mobil Internett-teknologi og bruken av denne. Gjennom sin tilstedeværelse på mediesiden i Singapore og Sørøst Asia, vil SPH bringe stor verdi til partnerskapet gjennom sin innsikt i lokale forhold og ikke minst sitt betydelige nettverk i regionen.

– Vi har stor tro på at vi skal kunne levere våre populære produkter og overføre sterke forretningsmodeller til raskt voksende økonomier i Sør-Amerika og Asia. Dette samarbeidet mellom tre selskap som alle er meget kunnskaps- og kompetanseorienterte, gjør oss enda bedre rustet både finansielt og operasjonelt til å gå for de attraktive nummer én-posisjonene. Vi kan utrette mer – enda raskere. Sjansene for og lykkes er derfor større, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted Media Group.

SnT Classifieds og 701 Search vil ha følgende struktur:

SnT Classifieds vil bli eid 50/50 av Schibsted og Telenor. Schibsted vil bidra til joint venturet med de søramerikanske virksomhetene Bomnegocio.com (Brasil) og Yapo (Chile). Telenor vil bidra med den bangladeshiske virksomheten Cellbazaar.com. Transaksjonen innebærer en verdsettelse av eiendelene Schibsted bidrar med på EUR 170 mill., og vil gi en regnskapsmessig gevinst for Schibsted på rundt EUR 85 mill., ventelig i 4. kvartal 2013. Partene har forpliktet seg til pro rata fremtidig finansiering av joint venturet.

SnT Classifieds’ styre vil bestå av like mange representanter fra Schibsted og Telenor. Adm. direktør i Schibsted Classified Media Terje Seljeseth vil være styreleder. Adm. direktør blir Andries Oudshoorn, nåværende adm. direktør i Schibsteds site Bomnegocio.com i Brasil.

I 701 vil Telenor gå inn som en likeverdig partner, og Schibsted, Telenor og SPH vil eie 1/3 av selskapet hver. 701 driver i dag Mudah.my (Malaysia), Berniaga.com (Indonesia), Ayosdito.ph (Filippinene) og Chotot.vn (Vietnam). 701 ble etablert i 2006 som et 50/50 joint venture mellom Schibsted og SPH. Transaksjonen impliserer en selskapsverdi (EV) av selskapet på EUR 180 mill., og vil gi en regnskapsmessig gevinst for Schibsted på rundt EUR 30 mill., som ventelig blir bokført i 4. kvartal 2013.

Transaksjonen forutsetter godkjenning fra relevant myndighet, og forventes å bli sluttført i 4. kvartal 2013.

En telefonkonferanse for investorer og analytikere vil finne sted 30. september 2013 kl 10:00 norsk tid. Ring inn på følgende nummer:

Fra Norge: 800 56053
Internasjonalt: +44(0)20 3427 1915
Konferansekode: 5362052

Et opptak at telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på www.schibsted.no/ir.

Kontaktpersoner investorer/analytikere:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tlf: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Tlf: +47 415 08 733

Kontaktperson for media:
Anders Rikter, kommunikasjonsdirektør. Tlf: +47 920 84 996

Oslo, 30. september 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12