Schibsted tilbyr å kjøpe aksjer i Finn.no fra Adresseavisen

Schibsted ASA (SCH) , Published 12/06/2008 08:30:00

 
I bytteforholdet som ligger til grunn for etableringen av Polaris Media (sammenslåing av Adresseavisen og Harstad Tidende Gruppen) er Adresseavisens aksjer i Finn.no verdsatt til kr 427 millioner. Budet fra Schibsted medfører en premie på 26 %.
 
Budet er betinget av at Adresseavisen senest 14. juni 2008 bekrefter at man ønsker å gjøre en nærmere vurdering av om Schibsteds tilbud skal aksepteres.
 
Schibsted kontrollerer i dag direkte og indirekte ca. 84 % av Finn.no, men vil i forbindelse med en etablering av Media Norge og reduksjon av eierandelen i Media Norge til 50,1 % få redusert sin eksponering til ca. 44 %. Et ønske om fortsatt høy eierandel i Finn.no er en hovedmålsetting bak budet som er fremsatt.
 
Finn.no er klar markedsleder i det norske rubrikkmarkedet på internett både når det gjelder stilling ledig, eiendom, bil og «smått og stort». Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på kr 576 millioner og et driftsresultat (EBITA) på kr 249 millioner. Selskapet vokste i 2007 med 45 %, og i første kvartal 2008 økte driftsinntektene med 52 %.
 
Schibsted er positiv til etableringen av Polaris Media, og vil avgi fullmakt til styreleder i Adresseavisen til å stemme for Schibsteds aksjer ved generalforsamlingen i Adresseavisen som skal behandle sammenslåingen.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger, tlf: 91 68 66 95
Konserndirektør Norge, Birger Magnus, tlf: 90 03 00 93
 
 
Oslo, 12. juni 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør