Schibsted vurderer utstedelse av nye usikrede obligasjonslån

Schibsted ASA (SCH) , Published 16/02/2012 11:22:44

Schibsted ASA vurderer å utstede nye usikrede obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet.

Formålet med de foreslåtte obligasjonslånene å øke antall kilder til finansiering samt å diversifisere Schibsted ASA sin lånestruktur.

Danske Markets og SEB Merchant Banking er engasjert som tilretteleggere for de foreslåtte obligasjonslånene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Schibsted ASA
Trond Berger,
Konserndirektør økonomi og finans
Mobil: + 47 91 68 66 95

Danske Markets
Per Olav Glendrange
Tel: +47 23 13 91 94

SEB Merchant Banking
Jan-Erik Eiklid Nilsen
Tel: +47 22 82 72 64

Oslo, 16. februar 2012
Schibsted ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12