Schibsted vurderer utstedelse av nytt usikret obligasjonslån

Schibsted ASA (SCH) , Published 28/04/2014 09:09:35

Schibsted ASA vurderer å utstede et nytt usikret obligasjonslån med 7 års løpetid i det norske obligasjonsmarkedet.

Formålet med det foreslåtte obligasjonslånet er generelle selskapsformål.

Handelsbanken Capital Markets og SEB er engasjert som tilretteleggere for det foreslåtte obligasjonslånet.

Kontaktpersoner:
Schibsted ASA
Jo Christian Steigedal, IR-direktør
Mobil: + 47 415 08 733

Handelsbanken Capital Markets
Robert Øvrebø
Tel: +47 22 82 30 12

SEB
Kenneth Edvardsen
Tel: +47 22 82 72 56

Oslo, 28. april 2014
Schibsted ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12