valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 12. mai 2010

Schibsteds styre , Published 30/04/2010 08:00:00

Valgkomiteens har lagt frem sin innstilling til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer for valgperioden 2010-2011. Vennligst se vedlegg.

 

Oslo, 30. april 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments