SKANDINAVISK SAMARBEID MELLOM SCHIBSTED OG SANDREW

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 05/02/1998 00:00:00

Konsernstyret i Schibsted ASA godkjente i dag administrasjonens planer om å gå sammen med det svenske selskapet Sandrew om et nytt nordisk konsern innen filmdistribusjon videodistribusjon, rettighetssalg til TV, og kinodrift.

Schibsted og Sandrew har vært i forhandlinger om en sammenslutning av de to selskapenes virksomhet på dette området siden desember, og forhandlingene er nå i sluttfasen.

Det planlagte samarbeidet vil omfatte alle Schibsteds og Sandrews eksisterende selskaper innenfor kinodrift, film-, video-, rettighetssalg i Norden. I Danmark kjøper Schibsted seg opp til 100% i selskapet Metronome Video og i Metronomes rettighetsbibliotek ved å kjøpe TeleDanmarks 75% eierandeler i selskapene. Deretter legger Schibsted disse aktivitetene inn i det nye nordiske selskapet. Avtale med TeleDanmark er inngått.

For Schibsted vil utkjøpet av TeleDanmark samt øvrige kapitalutlegg i forbindelse med etablering av det nye selskapet beløpe seg til ca. kr 150 mill.

Kontaktperson: Konsernsjef Jan Erik Knarbakk, mobiltlf. 901 00 0019.