"Skuffende lovforslag om medieeierskap"

Schibsted ASA (SCH) , Published 04/06/2004 13:52:45

I dag la regjeringen fram sitt forslag om endringer i medieeierskapsloven. Blant annet foreslår regjeringen å innføre enda strengere grenser for medieeierskap for selskap som har virksomhet innen flere medietyper.
 
– Lovforslaget som regjeringen fremmet i dag er, så vidt jeg kan se, enda mer restriktivt enn høringsutkastet kulturminister Valgerd Svarstad Haugland kom med i januar. Hvis forslaget blir vedtatt, vil det bli umulig for Schibsted å utvide sin virksomhet i Norge. Vi er åpenbart allerede uønsket store for regjeringen. På Schibsteds vegne er jeg er svært skuffet over forslaget, sier konsernsjef Kjell Aamot i en kommentar.
 
– Denne loven vil være til skade og ulempe for mediebransjen. Medieindustrien trenger rammevilkår som tillater den å utvikle seg naturlig. Det er et paradoks at en lov om mediemangfold faktisk på sikt kan bety kroken på døren for flere av de tradisjonelle avisene.
 
I Sem-erklæringen lovet regjeringen å myke opp de restriksjonene for eierskap i media. Kjell Aamot opplever ikke dette lovforslaget som noen oppmykning:
 
– Dette kan ikke karakteriseres som noe annet enn et klart løftebrudd i forhold til Sem-erklæringen. Det regjeringen i dag har presentert, er i realiteten en innstramming av etableringsmulighetene i mediebransjen. Med denne loven, hvis den blir vedtatt, vil det bli vanskeligere å drive rasjonelt for mediehusene. Over tid ser jeg en reell fare for at loven kan bidra til det motsatte av det hensikten er, nemlig å verne ytringsfriheten.
 
Aamot synes det er beklagelig at regjeringen ikke har tatt dagens mediesituasjon inn over seg, og at innvendingene fra en samlet mediebransje mot kulturministerens høringsutkast ikke er lyttet til – bortsett fra på regionalt nivå:
 
– Skillelinjene mellom de forskjellige mediene viskes nå ut. media, IT og telesektorene smelter sammen. Regjeringen viser kunnskapsløshet når den nå setter opp murer mellom TV, radio og avisbransjen. De tradisjonelle mediene blir svært sårbare om de ikke får anledning til å følge mediekonsumentene på kryss av mediene og inn i nye. Spesielt utsatt er avisene, som bærer hovedkostnadene ved nyhetsproduksjonen
 
– Ingen, heller ikke regjeringen, har noensinne påstått at de norske mediekonsernene har ført til redusert redaksjonelt mangfold i Norge. At regjeringen likevel vil legge så sterke begrensninger på mediebransjen, er det ikke lett å se som en næringsvennlig politikk, sier konsernsjef Kjell Aamot i Schibsted.
 
Kontaktpersoner:       
Konsernsjef Kjell Aamot, tlf. 91 68 66 90.
Konserndirektør Jan Erik Knarbakk, tlf. 23 10 66 00.
 
 
Oslo, 4. juni 2004
Schibsted ASA
 
Kjell Aamot
Konsernsjef