Strategisk tilpasning og omorganisering av Sandrew Metronome

Schibsted ASA (SCH) , Published 26/03/2010 10:00:00

Styret i Sandrew Metronome har besluttet å forberede en strategisk tilpasning og omorganisering av Sandrew Metronome. Sandrew Metronome er Schibsteds skandinaviske virksomhet innenfor filmdistribusjon.

 

Redusert etterspørsel i markedet og svak lønnsomhet i lengre tid er bakgrunnen for at Schibsted ønsker å gjennomføre kostnadsreduksjoner i Sandrew Metronome. Tiltakene kan berøre 20 heltidsansatte fordelt på fire nordiske land. Schibsted utreder alternative løsninger for Sandrew Metronome, herunder salg av hele eller deler av virksomheten, og vil ikke fortsette som langsiktig eier av selskapet. Sandrew Metronome vurderes ikke som en del av kjernevirksomheten i Schibsted. Alle pågående produksjoner og distribusjonsavtaler fortsetter å løpe som vanlig.

 

Schibsted gjennomførte nedskrivninger av bokførte verdier knyttet til Sandrew Metronome i 4. kvartal 2009, og for konsernet vil omorganiseringen i Sandrew Metronome ha begrenset resultatmessig effekt.

 

Kontaktpersoner:

Gunnar Strömblad, konserndirektør i Schibsted og styreformann i Sandrew Metronome. Mobil: +46 70 525 21 04.

Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695.

 

Oslo, 26. mars 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12